fbpx skip to Main Content

Neoliberalt eller socialt Europa?

Fagforeningsfolk, politisk aktive og almindelige tilhørere debatterede i dag EU’s rolle i et socialt Europa. Laval-dommen, EU’s økonomiske regering og muligheden for at lave en social protokol, var nogle af de emner, som blev taget op.

Nikolaos Chountis, EU-parlamentariker fra det græske parti Venstrekoalitionen (Coalition of the Left and Progress), udtalte om de seks love
– Det, der står i pakken er, at den skaber orden i det økonomiske system. Nu forudser man, at man vil straffe de lande, der går imod vækst- og stabilitetspagten. I princippet er det sådan, som man forudså med euroen: Spørgsmålet er, om man skal skære ned på de sociale budgetter. Man står fast på EU’s økonomiske regering, der handler mod arbejdstagere – det fører ikke til noget godt, og vil måske betyde EU’s socialstaters endeligt.
Hvis det kommer så vidt, så er det en særlig situation – især for Grækenland – hvis Grækenland går konkurs, så vil det også gå ud over tyske og franske banker. Grækenland har skåret ned, det har ikke ført til nogen løsning – vi har recession og arbejdsløshed på 20 procent”

Finn Sørensen, næstformand for 3F-København, var også en af deltagerne i dagens paneldebat.
Emnet for hans indlæg (som han understregede stod for egen regning) var fagbevægelsens situation i et neoliberalt Europa:

– Kapitalen er meget offensiv i sit forsøg på at få almindelige mennesker til at betale for krisen. I 1972 var jeg med i den del af fagbevægelsen, der stemte nej til indmeldelse i det daværende EF. Dengang blev vi beskyldt for at være usolidariske. Det var helt forkert – vi stemte nej, fordi vi frygtede for løn, arbejdsvilkår og retten til at føre kollektive overenskomstforhandlinger. Hvis man ser på, hvad der senere er kommet af EU-traktater – eksempelvis Maastricht- og Lissabontrakterne – så står det klart, at faglige rettigheder står i nogle meget vage vendinger, hvorimod kapitalens rettigheder er meget faste.
De seneste seks love om økonomisk regering viser, at neoliberalismen har sejret i EU. Selv keynesianistisk styring af økonomien er forbudt
Det seneste forslag om økonomisk regering går dog fra idealisme til praktisk handling – og med Lissabontraktaten er der ikke givet redskaber for befolkningen til at gå imod dette. Indflydelsen til almindelige mennesker er udgået på bekostning af procedurer, lobbyvirksomhed andre tiltag, som giver kapitalen alle kort på hånden, sagde Finn Sørensen og tilføjede:

– Jeg mener ikke, at det kan lade sig gøre at reformere EU, det viser domme som Viking- og Laval-dommene, der undergraver lønmodtageres rettigheder. At prøve at reformere EU er, som at bede en krokodille om at blive vegetar.

Back To Top