fbpx skip to Main Content

NGO: EU’s energitunge industrier bliver betalt for at forurene

Luftforurening forkorter årligt livet for over 230.000 europæere og koster 215 mia. euro i sundhedsudgifter. Alligevel har EU’s energitunge industrier formået at forvandle forurening til profit med hjælp fra EU. Det siger NGO’en Climate Action Network Europe i en ny rapport.

Det kan betale sig for industrien i EU at forurene, understreger ny rapport fra Climate Action Network Europe. (Foto: Pixabay)

Luftforurening forkorter livet for næsten en kvart million europæiske borgere og koster årligt 215 mia. euro i sundhedsudgifter. Dertil er det alt for billigt – og ofte lige frem profitabelt – for virksomheder at udlede CO2, som bidrager til luftforurening og klimaændringer.

Alligevel foretager EU sig alt for lidt for at dæmme op for problemet, og EU’s og EU-landenes politiker bidrager i flere tilfælde til at en forværring. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en netop udkommet rapport fra Climate Action Network Europe. Det skriver webavisen Euractiv.

Trods de skadelige virkninger af luftforurening og CO2 udledning, så kan EU’s energi-intensive industri drage store økonomiske fordele af tre forskellige forhold.

Det første forhold er EU’s CO2-kvoteordning, hvor et overdrevent stort antal frie CO2-kvoter er tilgængelige under EU’s Emission Trading System (ETS), som sikrer salg af CO2-kvoter. Dertil kommer ”ekstremt generøse” skatteaftaler, og budgetstøtte fra forskellige europæiske regeringer.

Climate Action Network Europe (CAN) betegner sig selv som Europas største alliance for klima- og energispørgsmål. Organisationen repræsenterer 140 medlemsorganisationer fra 30 europæiske lande.

Kæmpefortjeneste for EU-industri

Ifølge Climate Action Network Europe medfører visse regler i ETS, at industrier i EU kan tjene stort på en række undtagelser i stedet for at betale for sin forurening.

EU har skabt CO2 kvotesystemet Emission Trading System (ETS) for at dæmme op for CO2 udledning. Omtrent 45 procent af EU’s udledninger af drivhusgasser er omfattet af kvoteordningen ifølge Euractiv.

Op mod 12.000 kraftværker, industrier og luftfartsselskaber er således underlagt ETS, og skal købe en CO2-tilladelse pr ton udledt kuldioxid.

Alligevel kan industriforetagender i EU ifølge rapporten opnå kæmpe profitter på grund af gratis COS kvoter.

Ifølge NGOen løber dette beløb op i 25 mia. euro i perioden 2008-2015, samtidig med at EU-landenes regeringer i samme periode er gået glip af 143 mia. euro i indtægter på grund af gratis tilladelser til at forurene og udlede drivhusgasser.

EU’s CO2 kvotesystem kritiseres desuden for at sætte alt for mange CO2 kvoter til slag, hvilket har gjort det nemt og billigt at købe retten til at udlede drivhusgasser.

Borgerne betaler prisen

Climate Action Network Europe fremhæver i sin rapport, at energitunge industrier får skatterabatter og finanspolitisk støtte for op mod 15 mia. euro.

NGOen fremhæver i sin rapport Tyskland som et af de grelleste eksempler. Tyske husholdninger betaler således næsten dobbelt så meget for deres elektricitet som de energitunge industrisektorer.

Ifølge rapporten får tysk industri skatterabatter for 17 mia. euro, hvilket omtrent svarer til Tysklands nationale budget for forskning og uddannelse.

Ifølge Climate Action Network Europe er det borgerne, som står tilbage med regningen, blandt andet i form af de 231.554 tidlige dødsfald og 215 mia. euro i sundhedsudgifter om året som følge af luftforurening.

EU sakker bagud

Derudover fremhæver rapporten, at EU’s støtte til energitung industri og unionens utilstrækkelige mål for udledning af CO2 har også den negative effekt, at industrien får meget lidt incitament til at være innovative og sænke udledningen af drivhusgasser.

Samtidig påpeger Climate Action Network Europe, at EU er ved at sakke bag konkurrenter som eksempelvis Kina, der investerer voldsomt i innovation og fornyelse af deres industri og energi.

Argumentet for at støtte tyske virksomheder skal angiveligt være at forhindre såkaldt ’carbon-leakage’, hvilket vil sige, at industrier kan flytte deres produktion til mindre regulerede lande, hvor energien og CO2-udledning er billigere.

Men dette argument afvises Climate Action Network Europe, som påpeger, at mange enegritunge industrier i Europa rent faktisk betaler mindre for deres elektricitet end tilfældet er for mange af deres konkurrenter uden for Europa.

Ifølge Euractiv fremhæves det således af Climate Action Network Europe, at de energitunge industrier i Tyskland betaler omkring 25 procent mindre for deres elektricitet end deres konkurrenter i Kina.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top