fbpx skip to Main Content

NGO ønsker forbud mod 22 kemikalier

Tirsdag den 3. maj offentliggjorde miljøorganisationen ChemSec en liste over 22 hormonforstyrrende stoffer, som lige nu er tilladt i EU. ChemSec, the International Chemical Secretariat, er en non-profit organisation, der arbejder for at bekæmpe farlige kemikalier i produkter.

De 22 hormonforstyrrende stoffer er fundet i plastik, emballage og kosmetik, og effekterne af stofferne er ifølge ChemSec bl.a. påvirkning af hjerneudviklingen hos spædbørn, påvirkning af indlæringen og hukommelsen, samt påvirkning af udviklingen af hormoner hos unge. På listen over hormonforstyrrende stoffer er bl.a. fire phthalater, som den danske regering fornyeligt har fremlagt planer om at forbyde. Et forbud mod disse stoffer skal dog først godkendes i EU, før det kan effektueres i Danmark.

ChemSec kritiserer EU for at forsinke arbejdet mod hormonforstyrrende kemikalier, idet EU-Kommissionen ikke arbejder efter forsigtighedsprincippet, men kun forbyder stoffer, der beviseligt er farlige. Det vil sige, at så længe der er usikkerhed omkring de præcise effekter af et kemikalie, vil usikkerheden altid komme industrien til gode.

I EU reguleres potentielt farlige kemikalier efter princippet REACH, som står for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. Nøgleordet i REACH er ‘substitutionsprincippet’, hvor skadelige kemikalier skal erstattes af mindre farlige kemikalier.
Udover de 22 hormonforstyrrende stoffer ønsker ChemSec ligeledes at tilføre 378 kemikalier til EU’s liste over stoffer ‘af meget stor bekymring’. EU’s officielle liste indeholder på nuværende tidspunkt kun 47 kemikalier.

Kampen mod de hormonforstyrrende stoffer er dog op ad bakke. På Strasbourg-sessionen i april, stemte over halvdelen af parlamentarikerne i EU-Parlamentet imod tilladelse af kemikaliet DHA, grundet mistanke om en uheldig påvirkning af spædbørns hjerneudvikling. På trods af flertallet i EU-parlamentet, betyder kravet om kvalificeret flertal i sager om kemikalier, at det i EU stadig er tilladt at tilsætte stoffet DHA i bl.a. modermælkserstatning.

Læs mere om de 22 hormonforstyrrende stoffer:

http://www.chemsec.org/list/sin-list-20/22-new-substances

Back To Top