fbpx skip to Main Content

Norge: LO-sektioner kræver veto mod vikardirektiv

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Endnu engang forsøger norsk fagbevægelse at få sin regering til at bruge den norske veto-ret mod EU-direktiver. Denne gang er det vikardirektivet, som skal sættes i kraft til næste år, som er i skudlinjen.
Norge har som EØS-land mulighed for at ”tage forbehold” overfor EU-direktiver og afvise at gøre dem gældende på norsk grund. Men indtil videre er det aldrig sket, selvom fagbevægelsen har forsøgt flere gange, bl.a. i forhold til servicedirektivet og det postdirektiv, som også er vej.
Lokale LO-sektioner – med de fem største byer i front ”“ frygter at direktivet vil svække de faglige rettigheder og svække retten til faste job.
De hæfter sig ved, at direktivet kun tillader forbud og restriktioner mod brugen af vikararbejde, hvis det er begrundt i ”almene hensyn til særlig beskyttelse af vikaransatte”.
LO’erne frygter at det betyder et farvel til den begrænsning af vikararbejdet, som fagbevægelsen har fået gennemtvunget i norsk lovgivning.
Loven tillader kun midlertidig ansættelse ”når arbejdets karakter tilsiger det, og arbejdet adskiller sig fra det ordinære arbejde, som udføres i virksomheden.”

Frygter domstol
Det er denne begrænsning, LO’erne frygter, vil blive underkendt af EØS-landenes ”lille” EU-domstol, som er EØS landenes pendant til EU-domstolen.
– Derfor er det vigtigt, at vi tager kampen nu ved at bruge vetoretten, så vi ikke senere taber sagen ved domstolen, siger formanden for LO i Oslo, Roy Pedersen.

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top