fbpx skip to Main Content

Norge: Stortinget afgiver suverænitet til EU trods enorme protester

Det norske Storting besluttede torsdag 22. marts, at Norge skal indføre EU’s tredje energipakke og tilslutte sig EU’s energiagentur, ACER. Dette sker trods stor modstand i en næsten samlet norsk fagbevægelse, samt protestdemonstrationer over hele Norge i de sidste uger.

Mange demonstranter trodsede kulden i februar og marts for at demonstrere mod Norges tiltrædelse til EU’s tredje energipakke og EU-energi-agenturet, Acer. Her ses demonstranter foran Stortinget i Oslo. (Foto: Nei til EU i Norge)

Af Harald Aksnes Karmhus

Det har længe været uklart om forslaget vilde få flertal, og særlig om Arbeiderpartiet ville stemme for eller mod ACER.

Tidligere denne uge gennemtrumfede Arbeiderpartiets landsmøde, at partiet ville stemme for forslaget, som altså blev vedtaget torsdag.

Den højreorienterede norske regering bestående af Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet opnåede flertal i Stortinget med støtte fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne.

Udbredte protester mod EU energiunion

Vedtagelsen er sket på trods af, at Arbeiderpartiets græsrødder og mange af deres ordførere er gået imod tiltrædelsen til energipakken og ACER.

Det er også modstand i en næsten samlet norsk fagbevægelse, og der har været store demonstrationer over hele Norge de sidste uger i protest mod tilslutningen.

“Vi sidder stadig tilbage med usikkerhed i forbindelse med Acer og EU’s tredje energimarkedspakke. Derfor er vi skuffede og urolige over Acer-aftalen mellem Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet , Venstre og Miljøpartiet de Grønne”, siger Ulf Madsen, der leder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) til Fri Fagbvegelse.

>> Læs mere her.

Kun støtte fra 10 % af nordmændene

Norges indførelse af EU’s tredje energipakke har også mødt massiv modstand i den brede befolkning. En ny meningsmåling viser således, at kun 1 ud af 10 nordmænd støtter ACER.

Lederen af Nei til EU i Norge, Kathrine Kleveland, mener, at den folkelige, politiske og faglige modstand mod energiaftalen også kan få konsekvenser for Norges aftale om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

“Fagbevægelsen, kommuner, landsting, ordførere, partier og organisationer har sagt nej eller krævet at aftalen udsættes. Dette engagement vil ikke forsvinde. Det vil give sig udtryk i et stigende krav om, at EØS-aftalen må opsige,” siger Kathrine Kleveland.

Hvad betyder vedtagelsen i Stortinget?

Forslaget vil blandt andet medføre, at Norge lettere kan sælge sin energi til EU-lande, og som en konsekvens bliver Norge tilsluttet EU’s energiagentur, ACER.

Imidlertid har ikke Norge medbestemmelse inden for ACER, selvom vil ACER have magt til på visse sagsområder at kunne træffe bindende beslutninger over norsk energipolitik.

En række juraprofessorer har udtalt, at dette indebærer norsk suverænitetsafståelse, og at Stortinget ikke har mandat til at afgive det uden en grundlovsændring.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad Stortinget alligevel har gjort.

 

 

 

 

Back To Top