fbpx skip to Main Content

Norsk forbund kræver opgaver hjem til kommunerne

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Norges største forbund Fagforbundet, med 305.000 medlemmer kræver nu, at Fagforbundet vil have social dumping som hovedspørgsmål til næste års kommunalvalg og vil rulle udlicitering tilbageregeringen tvinger kommunerne til at hjemtage kerneopgaver, som er udliciteret. Social dumping må øverst på dagsordenen ved kommunevalget i 2011, mener forbundets næstformand, Geir Mosti.
– Det er en falliterklæring, at store internationale koncerner skal overtage velfærdsopgaverne, mens kommunerne selv ikke mener sig i stand til det, siger han til LO-Aktuelt.

De seneste år er en række kommunale kerneopgaver sendt i udbud og Geir Mosti kræver nu, en storstilet rekommunalisering.
– Regeringen må pålægge kommunerne at tage kerneopgaverne tilbage, siger han.
Han peger så sundhedsområdet, vandforsyning, spildevandsrensning og kollektiv transport.

– Statslige franske selskaber kan komme og køre, mens vi selv ligesom ikke skulle være i stand til det! Regeringen har vedtaget mange fine love, med det hjælper ikke, når det ikke bliver omsat i praksis, siger han.
Norge har som Danmark tiltrådt den internationale arbejdsorganisations, ILO’s konvention 94. Den siger, at arbejde for det offentlige skal ske på norske løn- og arbejdsvilkår.
– Men firmaerne bruger ofte underleverandører, som synder stort her. Kontrollen har svigtet, så der må strammes kraftigt op, siger Mosti.
De seneste måneder har norsk presse afsløret flere sager om social dumping hos selskaber, som arbejder for det offentlige.

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top