fbpx skip to Main Content

Nyeste EU-påfund: Skyggebanksunion

Af MEP Rina Ronja Kari

Union er nok det ord, EU-toppen allerbedst kan lide. Ja, de elsker det faktisk. Og derfor har de hele tiden forslag til nye unioner, der kan tætne EU og skabe en dybere integration mellem medlemslandene.

Det næste i støbeskeen er en såkaldt Kapitalmarkedsunion (Capital Markets Union).

Denne nye union er et forsøg fra EU-Kommissionens side på at skabe en fælles union for kapitalmarkeder, som skal gøre det nemmere for virksomheder at skaffe finansiering udenfor den normale banksektor.

EU har analyseret sig frem til, at europæiske virksomheder i langt mindre grad end for eksempel amerikanske virksomheder finder finansiering til investeringer uden for den almene banksektor.

EU vil løse dette “problem” ved at gøre det nemmere virksomheder at optage lån hos private investorer.

Men den løsning kan blive farlig for hele Europa.

For reelt set er der tale om, at EU vil promovere en fælles skyggebankssektor. Det er helt rigtigt, at små virksomheder har brug for nem adgang til yderligere finansiering.

Men almindelige banklån er stadig – og vil også i fremtiden – være den mest stabile og sikre kilde til finansiering.

Skyggebanksektoren er meget mindre reguleret end den normale banksektor og det er derfor farligt at opmuntre virksomheder til massiv låneoptagelse i denne uregulerede jungle af investorer og andre skyggebanksudlånere.

Hele præmissen for Kapitalmarkedsunionen er jo også forkert i den henseende, at det ikke er en overreguleret banksektor, der er skyld i, at virksomheder ikke kan optage lån, som kan bruges på yderligere investeringer.

Finansverden svømmer i penge.

Men på grund af manglende efterspørgsel og forbrug, så er der mindre villighed blandt bankerne til at udlåne disse penge til virksomheder.

Det er ikke overregulering, men EU’s dræbende nedskæringspolitik, der har kvalt al udlånsvillighed, der er skyld i de manglende udlån til små virksomheder.

Med en Kapitalmarkedsunion ønsker EU-Kommissionen at fjerne barriererne for finansiering til små virksomheder. Og deet lyder jo faktisk rigtig godt.

Men der, hvor man burde starte, hvis man på effektiv vis skal sparke gang i udlånene på kapitalmarkederne, er at skrotte nedskæringspolitikken, som er de største barrierer for at skaffe finansiering.
Det er i hvert fald en rigtig dårlig ide at promovere skyggebanksektoren og yderligere spekulation i værdipapirer ved at skabe incitament til at optage flere lån her i stedet for i den almene banksektor.

Med en Kapitalmarkedunion sender EU faktisk et ret klart signal om, at man ønsker mindre bankregulering og flere skyggebanksaktiviteter.

Det er både den forkerte medicin til at kickstarte udlånsvilligheden til små virksomheder og en meget farlig vej at gå ned af, da mindre bankregulering og en vildtvoksende skyggebanksektor var de primære årsager til finanskrisen i 2008.

Indlægget har været bragt i Arbejderen den 26. februar.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top