fbpx skip to Main Content

Nyt fra Folkebevægelsens Landsledelse – januar 2020


Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse holdt møde lørdag d. 18. januar og søndag d. 19. januar 2020 hos 3F BJMF i Valby.

Inden mødet

Inden landsledelsesmødet gik i gang om lørdagen, holdt Folkebevægelsen mod EU et offentligt møde om Brexit samme sted. Vi havde besøg af Brexit Party MEP’er Henrik Overgaard-Nielsen, som gav en status for Brexit og nogle gode råd til den danske EU-modstand. Henrik Overgaard-Nielsens far var med til at stifte Folkebevægelsen, og han var selv meget aktiv i 90’ernes folkeafstemninger inden, han flyttede til Storbritannien.

Til det offentlige møde deltog omkring 50 mennesker. Overgaard-Nielsen redegjorde for processen op til Brexit og for det videre arbejde med at få forhandlet en frihandelsaftale. Spørgelystne deltagere bidrog aktivt til diskussionen med spørgsmål og kommentarer. Overgaard-Nielsen fortalte blandt andet, hvordan meget få mennesker egentlig troede på, at Brexit ville ske indtil for relativt få år siden. Han opfordrede til, at vi danske EU-modstandere skulle fortsætte kampen, selvom det føles svært lige nu. ”Hvis målet er værd at nå, er det værd at kæmpe for,” fortalte han.

Lørdag

Henrik Overgaard-Nielsen deltog endvidere i begyndelsen af det efterfølgende landsledelsesmøde, hvor det blev drøftet, hvordan vi fremadrettet kan bruge hinandens viden og kontakter.

Ved mødet kunne landsledelsen formelt sige velkommen til Folkebevægelsens nyeste ansat, Kirsten Bilfeldt, som er startet på deltid som bogholder. Kirsten og Ditte Marie orienterede om sekretariatets arbejde og Susanna og Thorkil orienterede om formandskabets og forretningsudvalgets arbejde.
Vi gennemgik kommissorierne til arbejdsgrupperne, som vil blive lagt på hjemmesiden, så alle interesserede kan tilgå dem og deltage i deres arbejde. Det blev vedtaget, at alternativarbejdsgruppen og politisk-analytisk arbejdsgruppe sammenlægges, da sidstnævnte alligevel skulle undersøge alternativer til EU og EU’s politikker. Det er fortsat til diskussion, hvilken form Folk i Bevægelse skal tage, nu hvor vi ikke kan finanserne den via Europa-Nævnet.
Tovholdere gav status for forslag vedtaget på landsmødet. Alle medlemmer opfordres til at hjælpe med at gennemføre forslagene – kontakt tovholderen, hvis det har interesse.

Forslag Tovholder Status
Forslag 3: Bemyndigelse til Landsledelsen om at kunne iværksætte indsamling af vælgererklæringer Lave Broch Formel proces undersøgt. LL vurderer ikke, at det er relevant at igangsætte underskriftsindsamlingen lige nu.
Broch1@hotmail.com
Forslag 4: Debat om Folkebevægelsen mod EU’s idegrundlag og Forslag 8: Tilbage til rødderne Thorkil Sohn Thorkil hiver fat i interesserede
thorkil.sohn@mail.dk
Forslag 5: Forslag til slogan: “For folkestyre, miljø og solidaritet – siden 1972” Susanna Dyre-Greensite Indtil videre bruger vi ”EU-modstand giver mening”. Kan bruges sammen med særlige temaer f.eks. ”Modstand giver mening – for klimaet”, ”Modstand giver mening – for den danske model”.
susanna@folkebevaegelsen.dk
Forslag 6: Debat om Folkebevægelsen mod EU’s struktur: Komitéer Thorkil Sohn Forslagsstillere vil samarbejde med komiteudvalget om denne
thorkil.sohn@mail.dk 
Forslag 7: samarbejde med relevante aktører om EU-information Ditte Marie Gyldenberg Vi får information af Enhedslisten og har kontakter i Irland og UK
dittem@folkebevaegelsen.dk 

Søndag

Om søndagen diskuterede landsledelsen to dokumenter, som skal udkomme snart: et åbent brev til statsministeren om bankunionen og en mail til komiteerne med en handlingsplan for årsplanen.

Økonomiansvarlige Thorkil gav status for Folkebevægelsens økonomi: Vi har penge i kassen, men få indtægter betyder skal vende hver en femøre. Dette har konsekvenser for både ledelse, arbejdsgrupper og komiteer, som alle må tænke endnu mere økonomisk end før. Vi skal spare, hvor vi kan, og gøre en større indsats for at samle penge ind.

Ditte Marie orienterede om de projekter, Europa-Nævnet med-finansierer i år. Det drejer sig dels om noget oplysningsmateriale og dels om en debatrække, hvor forskellige lokalkomiteer står for forskellige arrangementer. Desuden samarbejder Folkebevægelsen mod EU med Fagbevægelsen mod Unionen om 7 nævnsfinansierede møder. Fra 2021 kan Folkebevægelsen deltage i den pulje, bl.a. Europabevægelsen og Oplysningsforbundet DEO får penge fra.

Endeligt behandlede landsledelsen indkomne forslag fra medlemmer, som alle får svar i løbet af ugen.

Efter landsledelsesmødet var der mulighed for at mødes i arbejdsgrupperne.

Back To Top