fbpx skip to Main Content

Politik for registrering og brug af persondata hos Folkebevægelsen mod EU

Politik for registrering og brug af persondata hos Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen opbevarer data i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og dansk persondatalovgivning.

Folkebevægelsen er dataansvarlig og databehandler for behandlingen af de oplysninger, vi har. Kun personer i organisationen, som har behov for oplysning om medlemmer, har adgang til oplysning om medlemmer og alle er underlagt fortrolighed. Imidlertid kan de registrerede data kortvarigt eller midlertidigt overdrages til vores systemleverandør, SSV, i forbindelse med support, test eller systemopgradering.

Data opbevares sikkert og beskyttet, vores systemleverandør er underlagt fortrolighed og alle data slettes igen, når sagen er afsluttet.

For ansatte opbevares udelukkende de nødvendige data forudbetaling af løn, feriepenge og lign. Ligeledes overlades kun de nødvendige oplysninger for, at vores lønservicebureau Bluegarden kan udbetale løn.

Vi opbevarer almindelige og kun nødvendige persondata for medlemmer samt abonnementer på vores udgivelser.

Det vil sige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt eventuelle tillidshverv og ligeledes oversigt over kontingentindbetalinger. Eventuelt andre oplysninger er kun ved udtrykkeligt samtykke fra medlemmer og abonnenter. Oplysningerne gemmes kun så længe vedkommende er medlem eller abonnent.

Ved oprettelse af PBS-indbetaling indhentes yderligere kun cpr-nummmer og bankkontonummer. Oplysninger til nets sendes via sikker forbindelse.

Oplysningerne opbevares sikkert på intern server og slettes efter ønske. Ved udmeldelse eller opsigelse slettes vedkommendes kort i medlemsregistret helt.

Ønsker man oplysninger slettet helt eller delvis rettes henvendelse til Folkebevægelsens Landssekretariat tlf: 3582 1800 eller mail bogholderi@folkebevaegelsen.dk

Back To Top