fbpx skip to Main Content

Regeringen vil arbejde for EU-skatter

Regeringen vil bruge det danske EU-formandskab i første halvår af 2012 til at arbejde for nye EU-skatter. Det fremgår i et brev fra Udenrigsminister Lene Espersen til EU-parlamentariker Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.

Efter at have afvist direkte EU-skatter hedder det i brevet, at man fra dansk side ikke vil afvise ”indførelse af indtægtskilder som følger direkte af EU-lovgivningen”. Og brevet slutter: ”Som kommende formandskab vil det naturligvis være vores opgave at fremme et kompromis i de utvivlsomt meget vanskelige forhandlinger om de næste finansielle perspektiver, og der vil i den forbindelse bl.a. skulle ses på forskellige modeller til finansiering af EU-budgettet”.

– Det er stærkt bekymrende, at den danske regering allerede har accepteret ideen om, at EU skal have nye skatteindtægter udenom bevillingerne fra de nationale parlamenter. Det er endnu et skridt i retning af, at gøre EU-systemet uafhængigt af de demokratiske beslutningsprocesser i de enkelte lande, udtaler MEP Søren Søndergaard.

– Jeg vil på det kraftigste opfordre Folketingets Europaudvalg til at sige klart fra overfor regeringens planer om nye EU-skatter.

Udenrigsministerens brev til Søren Søndergaard samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40.

Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside ”“ www.folkebevaegelsen.dk

Back To Top