fbpx skip to Main Content

Rina Ronja Kari: Junckers løfter er tomme, men hans handlinger siger alt

– For at sikre tilstrækkelig med stemmer i parlamentet har Juncker sagt en masse fine ting om, at han vil bekæmpe social dumping og fattigdom i EU samt sikre mere gennemsigtighed i EU-institutionerne. Han sagde endda, at han ikke tror på et Europas forenede stater.

– Jeg tror ikke et ord, af det han sagde. Juncker skal måles på sine handlinger og ikke de tomme løfter, han i dag har stået og lukket ud foran Parlamentet for at tækkes socialdemokraterne.

– Som tidligere præmiereminister og EU-leder har Juncker i 18 år stået i spidsen for studehandler og mere overførsel af magt til EU over medlemslandenes økonomiske politik.

– Som tidligere præsident for eurogruppen har Juncker stået i spidsen for at gennemføre en umenneskelig nedskæringspolitik, der alene har haft til formål at redde euroen og de skruppelløse banker. De sociale og menneskelige konsekvenser af Junckers politik er tydelige: I Portugal og Spanien er hundredetusindevis af mennesker blevet sat på gaden og millioner er blevet gjort arbejdsløse.

– Vi vil komme til at se hans sande kulør, når han som Kommissionsformand skal foreslå nye traktatændringer i den kommende tid. Det vil være traktatændringer, som vil betyde mere magt til EU og mere EU-indblanding i den økonomiske politik.

Yderligere information
Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU: 0045 2670 1816

Back To Top