fbpx skip to Main Content

S og SF uenige om traktatafstemning

Op til sidste uges EU-topmøde tegnede der sig et flertal for en dansk folkeafstemning om et tysk-fransk forslag til traktat-ændring. S, SF, EL og DF ville angiveligt spørge befolkningen, hvis forbundskansler Angela Merkel og præsident Nicolas Sarkozy fik opbakning til deres idé om at fratage stemmeret fra lande, der brød euro’ens spilleregler.
Topmødedeltagerne blåstemplede ikke umiddelbart Merkel og Sarkozys forslag, hvorfor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hurtigt fik Socialdemokraternes opbakning til at afvise tanker om en folkeafstemning. Men i konklusionerne fra stopmødet fremgår det imidlertid, at EU i forbindelse med den såkaldte ”begrænsede traktatændring” skal vurdere ”euroområdets medlemmers ret til at deltage i beslutningstagningen”.

”Hvis det kommer så vidt, at et land kan få frataget stemmeretten i EU, så mener jeg, at EU-samarbejdet grundlæggende er blevet ændret. Så har man ændret præmissen for at være med i EU. Og ud fra en ren politisk vurdering af, hvor samarbejdet så er på vej hen, mener jeg, at vi er nødt til at have en folkeafstemning i Danmark,” siger SF’s EU-ordfører Pia Dyhr Olsen i Berlingske Tidende i dag.

– Det er godt, at Pia Olsen Dyhr er mere vågen og klarsynet end Socialdemokraterne. Befolkningen bør helt klar spørges om traktatændringerne. Ikke kun på grund af spørgsmålet om sanktioner i form af fratagelse af stemmeret, men også fordi lande udenfor euroen nu kan få økonomiske sanktioner og fordi finansloven nu skal gennem EU før Folketinget får den til behandling, siger Jørgen Grøn, medlem af SF og af Folkebevægelsens landsledelse.

Back To Top