fbpx skip to Main Content

Så er det nu!

Af Per Sørensen, murersvend

Markér kravet om en social protokol ved ministerrådsmødet i Horsens 23.-25. april 2012

Så er det nu, at vi fra faglig side skal kræve overfor den nye regering, når den til januar overtager EU-formandsskabet, at vi får indført den juridisk bindende sociale protokol.
Vi kræver, at det nye folketing forpligter sig til, at den danske regering bruger al den kraft og mulighed, som EU-formandsskabet giver, til at få den Sociale Protokol indført. Formålet er, at EU ikke skal kunne blande sig i overenskomst- og ansættelsesforhold og i øvrigt ikke i EU-landenes sociale- og velfærdsforhold.
Den danske fagbevægelses top, LO og den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) er enige om nødvendigheden af den Sociale Protokol. Muligheden for dens indførelse er til stede, da Kroatien kan blive optaget i EU fra den 1. juli 2013, hvis alle 27 EU-lande er enige derom. Altså: Danmark har vetoret, så kravet er relevant og gennemførligt.
Der er også andre muligheder for at underbygge vores rimelige krav mod løndumpning og EU-regler. Vi kan fra faglig side gå ind og være medarrangører til demonstrationer og foretræde ved
EU-ministerrådsmøderne, som bliver afholdt i Danmark i løbet af det næste halve år. Det vil være et vigtigt at møde op til ministerrådsmødet i Horsens for beskæftigelses- samt social- og sundhedspolitik. Disse møder afholdes den 23.-25. april 2012. Det vil vi søge et bredt fagligt samarbejde om i fagligt udvalg i Folkebevægelsen mod EU.
Og så er det nu, at vi skal begynde at ruste os til at danne brede netværk, når der kommer afstemning om at ophæve de danske forbehold.

Back To Top