fbpx skip to Main Content

Sig fra mod indgreb i frie forhandlinger

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Efter EU-kommissionen nu blander sig i overenskomstforhandlingerne i en stribe medlemslande er det tid at ændre politik, Danmark må sige fra og undsige Europagten, siger Finn Sørensen Fagbevægelsen mod Unionen

EU-kommissionen anbefaler indgreb i overenskomsterne i 13 medlemslande. Lønudviklingen skal i højere grad afspejle ”udviklingen i arbejdskraftens produktivitet og konkurrenceevne,” lyder det fra Bruxelles.

EU-Kommissionen præsenterede i sidste uge sine første anbefalinger til de 27 medlemslande i det såkaldte semester, som indgår i den nye økonomiske styring i EU. Det er meningen, at EU-toppen senere på måneden skal adoptere anbefalingerne og gøre dem til fælles politik.

EU-kommissionen vil have ændret rammerne for de kollektive forhandlinger i en række af landene. Der er direkte råd til 13 af landene om at gribe ind i den måde de kollektive forhandlinger foregår på. Det overordnede budskab er, at løndannelse skal afspejle udviklingen i produktiviteten og sikre konkurrenceevnen. Kommissionen nævner ganske vist, at indgrebene skal ske efter ”konsultationer,” med arbejdsmarkedets parter.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top