fbpx skip to Main Content

Skam jer, folketingsflertal!

Kommentar i Kristeligt Dagblad

Et folketingsflertal har nu sagt ja til, at Danmark skal tiltræde Europagten. Der har ikke været tid til debat, og Danmark skal fremover hvert år stå skoleret i EU om landets finanser.
EU vil nu få indflydelse på pensionsforhold, lønudvikling og skat. Hvad vi end mener om pensionsalder og førtidspension, så er det da ikke noget, EU skal blande sig i. I EU er det vidt forskellige opfattelser af velfærd, og der er ingen tvivl om, at den nordiske velfærdsopfattelse ikke ligefrem er dominerende.
Vores respekt for ledelsen i de fem partier, der støtter Europagten er mildest talt væk. Folketingsflertallet bør skamme sig. De har svigtet helt elementære demokratiske spilleregler.
Europagten blev vedtaget helt udemokratisk. Der har været 12 dage til diskussion efter, at pagten blev præsenteret.
De færreste danske politikere kan kende konsekvenserne af denne pagt og værdien af de garantier, som ikke mindst SF har stillet, er mildest talt tvivlsom.
Vi kan ikke forstå, at partier, som bekender sig til demokrati kan støtte en proces, hvor der ikke er tid til debat.
Vi kan ikke forstå, at Danmark skal være med, nu når lande som Sverige og Storbritannien siger nej. Der findes ingen saglig grund for dette hastværk. Folketings-flertallet kunne i det mindste have udskudt beslutningen.
Danmarks befolkning har stemt nej til euroen og det bør respekteres af Folketinget.
Et dansk medlemskab af Europagten undergraver dette nej. Det eneste ærlige ville have været, hvis folketings-flertallet sendte euro-undtagelsen til folkeafstemning sammen med Europagten.
Men at svigte demokratiet på denne måde er aldeles forkasteligt.
De folketingsmedlemmer, der har støttet denne pagt bør simpelthen skamme sig. I har svigtet demokratiet, og I er med til at undergrave det nordiske velfærdssamfund og folkets nej til euroen. Skam jer!

Ditte Staun er talsperson for Folkebevægelsen mod EU,
og Lave K. Broch er ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk.

Back To Top