fbpx skip to Main Content

Social dimension i EU begravet

FAGLIGT.EU: [uddrag] Politikerne inde i bygningen haster forslag igennem for at vise, at det sociale Europa stadig lever, før europæerne går til valg og sætter et nyt Europa-Parlament sammen til maj. Men det er kun et social Europa til udstilling i et butiksvindue. Den sociale dimension i EU er reelt afgået ved døden.

Det var budskabet, da den europæiske faglige inden for byggeriet, EFBWW, i dag demonstrerede uden for bygningen i Bruxelles, hvor EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre diskuterede håndhævelsen af direktivet om udstationering. Ministrene gik til frokost efter en lang diskussion, som ville blive fortsat under frokosten. Men det stod allerede klart efter formiddagens diskussioner, at hverken EFBWW’s eller den europæiske faglige samling, EFS’s krav ville blive opfyldt.

EFS støtter det forlig, som Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender blev enige om, og som er Parlamentets oplæg til de videre forhandlinger med EU-landenes ministre. Afgørende er her, at EU-landene selv kan bestemme, hvordan de vil kontrollere, om firmaer med udstationerede i et andet land lever op til forholdene på det fremmede lands arbejdsmarked.

EFBWW har samme krav og ligeledes, at der skal være et solidarisk ansvar, så firmaer, der lægger arbejdet ud til underleverandører, er ansvarlig for, at underleverandørerne overholder reglerne på arbejdsmarkedet.

På Rådsmødet sagde en række ministre, at det var helt afgørende, at de nu alle var parate til kompromiser. Ingen kunne få alle krav opfyldt. Det var nødvendigt, at der nu kom regler, så firmaers svig og brud på regler blev stoppet både af hensyn til lønmodtagerne og de firmaer, der opførte sig pænt og blev udsat for unfair konkurrence. Men det var også nødvendigt af hensyn til valget til Europa-Parlamentet, så EU viste borgerne, at det gjorde noget ved den sociale dumping og noget for de europæiske borgere.

EU handler i desperation

EFBWW finder imidlertid, at det blot viser, at ministrene er så desperate forud for valget til Europa-Parlamentet, at ”de er parate til at acceptere et hvilket som helst kompromis for at vise, at det ”sociale Europa” stadig eksisterer, som det hedder i EFBWW’s oplæg til demonstrationen i dag.

”Ved at gøre det, viser arbejdsministrene i stedet, at de er ude af stand til at svare på de råb fra millioner for et stærkere Socialt Europa,” hedder det videre.

(…)

Læs hele artiklen på LO & FTFs EU-portal – klik her!

Back To Top