fbpx skip to Main Content

Social dumping et globalt problem

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] På det internationale bygningsarbejderforbunds, UITBB’s møde i Tokyo i december var den ene af mødedagene sat af til at diskutere social dumping og misbruget af migrantarbejdere. Problemet er voksende og det er globalt, det rammer millioner verden over, som tvinges til at forlade deres land i søgen efter et job, konstaterer UITBB. Krisen har forværret migrantarbejdernes vilkår og ofte er de de første, der bliver ramt of sendt hjem uden løn.
I en resolution fra mødet fordømmer det internationale forbund de arbejdsgivere, som nægter migrantarbejderne overenskomstmæssige vilkår, og misbruger udenlandsk arbejdskraft til at undergrave overenskomstsystemerne. Misbruget skaber konkurrence blandt arbejderne og fremprovokerer racisme og fremmedhad, advarer UITBB.
Samtidig kritiseres de regeringer verden over, som passivt ser til uden at tage ansvar og sikrer migrantsarbejdernes legitime rettigheder.

Stop EU’s hjemsendelsesdirektiv
UITBB forlanger at EU fjerner det nyligt vedtagne hjemsendelsesdirektiv, som tillader medlemslandene at tilbageholde illegale arbejdere i op til 18 måneder og forbyde dem adgang til EU i op til fem år.
Samtidig bakker bygningsarbejderforbundet op om den Europæiske Faglige Sammenslutnings (EFS) krav om en social protokol, som skal skrives ind i EU-traktaten. Den sociale protokol skal en gang for alle stille faglige rettigheder over det indre markeds friheder.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top