fbpx skip to Main Content

Spin og skræmmekampagner for en overnational retspolitik i EU

Statsminister Helle Thorning-Schmidt og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, har fundet hinanden. De ønsker begge, at Danmark fortsat skal være medlem af EUROPOL, efter at EU’s politienhed er blevet overnational. Men de har et problem. Den danske retsundtagelse, der blev vedtaget efter befolkningens nej til Maastricht-traktaten, står i vejen for deres EU-drømme. Retsundtagelsen forhindrer, at Danmark afgiver suverænitet til EU på retsområdet.

Thorning & Løkke vil derfor afholde folkeafstemning efter det næste folketingsvalg, så retsundtagelsen kan erstattes af en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget får en blankocheck fra vælgerne til at afgive suverænitet til EU på retsområdet. For at få vælgerne til at blive positive over for EU’s overnationale retspolitik har ledelserne i Socialdemokraterne, Venstre og andre EU-positive partier tilsyneladende startet en kampagne, der primært bygger på spin og skræmmeargumenter, men de forholder sig ikke til, hvad en overnational retspolitik vil betyde.

Hvad er fordelen?
Thorning & Løkke forklarer ikke, hvorfor EU skal have et overnationalt EU-politi, eller om de ønsker, at EU skal have et overnationalt politikorps på linje med FBI. De fortæller ikke, hvad fordelen skulle være ved en overnational retspolitik i EU, og de går heller ikke i dybden med spørgsmål om, hvem der skal overvåge det overnationale EU-politi, så vi undgår magtmisbrug ”“ eller hvad det vil betyde for dansk strafferet og borgernes retssikkerhed, hvis Danmark indlemmes i en overnational retspolitik i EU.

I stedet påstås det, at retsundtagelsen er et problem for bekæmpelse af kriminalitet, og der tales om, hvordan en tilvalgsordning skal få Folketinget til ”“ fra sag til sag ”“ at tage stilling til et retspolitisk samarbejde med EU. Derudover er Thorning & Løkke også blevet enige om, at de EU-positive partier skal have en vetoret. Men dette er kun spin!

Det lyder nemlig helt vildt godt, at Folketinget fra sag til sag kan forholde sig til et samarbejde, og at man med en vetoret vil sikre sig imod, at EU får magt over vitale områder. Her glemmer de EU-positive politikere dog at forklare, at en tilvalgsordning er en ensrettet vej. Når dansk suverænitet først er givet til EU over et område, kan området ikke tages tilbage ”“ medmindre vi melder os ud af EU.

De EU-positive politikere fortæller heller ikke, at når EU har fået magt over et område, gælder der ikke længere nogen vetoret i forhold til EU’s forvaltning og lovgivning inden for området. På de områder, hvor EU har magt, vil det være EU-kommissionen, der har monopol på at stille lovforslag, og Danmark vil kun have 1,1 % indflydelse ved afstemningerne i EU’s ministerråd. Dette vil i realiteten betyde, at borgerne ikke længere vil kunne stille folketingspolitikerne til ansvar for den førte retspolitik. Demokratiet vil dermed blive kraftigt undermineret, og der er risiko for, at retssikkerheden vil blive svækket.

Useriøse angreb på forbeholdet
Ud over spin om vetoret og tilvalg er flere EU-positive politikere desuden kommet med vilde og totalt useriøse angreb på retsundtagelsen. F.eks. har Socialdemokraternes EU-ordfører, Morten Bødskov, påstået, at retsundtagelsen kun gavner kriminelle.

”Hvis Danmark på grund af retsforbeholdet skal forlade EUROPOL vil det være en katastrofe. Danmark vil blive det svage led i den fælles europæiske kamp mod grænseoverskridende kriminalitet. Bliver Danmark sat ud på et sidespor, er det kun til gavn for én gruppe; de kriminelle”, skrev Bødskov i et debatindlæg på Altinget.dk i september 2014.

Sjovt nok kan jeg se, at retsundtagelsen er til gavn for demokratiet, og at Norge, Island og Schweiz på ingen måde er svage led i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet. De er ikke engang med i EU, og derfor er de heller ikke med i EUROPOL. Norge, Island og Schweiz har i stedet samarbejdsaftaler, og det kan Danmark selvfølgelig også få.

Jeg er træt af spin og skræmmeargumenter. Det er til skade for vores demokrati. Derfor en kraftig opfordring til Thorning, Løkke & Co.: Kom med seriøse argumenter for, hvorfor I mener, Danmark skal være med i en overnational retspolitik i EU. Fortæl os, om I ønsker et EU-FBI, og forhold jer til, hvad alternativerne reelt er, og hvad det vil betyde for demokratiet og retssikkerheden, at EU måske skal have magt over dansk retspolitik.

I Folkebevægelsen mod EU vil vi så komme med vores argumenter for, hvorfor det er godt at bevare den danske retsundtagelse, og hvorfor det er positivt, at Danmark står uden for et overnationalt EU-politi.

Jeg håber, at I lytter, så vi kan få en god og seriøs debat før folkeafstemningen om EU’s overnationale retspolitik. For EU’s overnationale retspolitik er det, som bør være omdrejningspunktet, når vi skal tage stilling til, om Danmarks retsundtagelse i EU skal fastholdes eller ej.

Bragt på Altinget den 25. november.

Back To Top