fbpx skip to Main Content

Stands godkendelse af traktat-ændringer!

35 danskere får nu lov til at få afprøvet deres anklage mod regeringen for grundlovsbrud, da regeringen og Folketinget i 2008 ratificerede Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning. Landsretten afviste i 2009 sagen, men den afgørelse har Højesteret i dag omstødt.
”Højesteret fastslår imidlertid, at borgerne har en sådan retslig interesse i sagen, at de har søgsmålsret. Sagen henvises derfor til Landsretten til realitetsbehandling,” hedder det i Højesterets afgørelse.

Stor demokratisk sejr

Sagsøgerne kalder afgørelsen for en stor demokratisk sejr.
– Regeringen har med næb og kløer forsøgt at forhindre en domstolsprøvelse ved at påstå, at vi ikke havde ret til det. Men til Højesterets ære dømte retten det både demokratisk og juridisk rigtige, at borgerne kan føre tilsyn med politikernes beslutninger. Det vil ske nu, siger sagsøgerne i en pressemeddelelse.
Læs mere om sagen – klik her!
Læs meddelelsen fra Højesteret – klik her!

– Med afgørelsen er der stillet spørgsmålstegn ved den juridiske gyldighed af Folketingets godkendelse af Lissabon-traktaten. Så længe dét spørgsmål er uafklaret, må al dansk ratificering af nye traktatændringer sættes i bero, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Ønskes flere oplysninger, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 40 45 38 49 / soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk

Back To Top