fbpx skip to Main Content

Stop sundhedsskadelig receptharmonisering

Sundhedsministeren vil omkring årsskiftet forpligte de danske apoteker til at ekspedere recepter, som er udstedt i andre EU-lande. Ændringerne skal tilpasse danske regler til EU’s nye såkaldte “patientrettighedsdirektiv”, som der blev opnået enighed om i juni.
Dansk Apotekerforening har protesteret over regeringens harmoniseringshastværk med henvisning til, at direktivet selv pålægger Kommissionen at vedtage foranstaltninger, der gør det muligt for en sundhedsprofessionel af kontrollere, om recepten er ægte og lovligt udstedt.
“Apotekerforeningen er helt uforstående overfor, at der nu lægges op til at gennemføre en lovændring med pligt for apotekerne til at ekspedere udenlandske recepter, før de omhandlede sikkerhedsforanstaltninger er på plads”, fremgår det af et brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder. Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard, bakker op om protesten og opfordrer Folketinget til at trække i nødbremsen.

– Sundhedsministeren er ude i et uforsvarligt harmoniseringshastværk, der åbner en ladeport for udlevering af medicin på falske recepter til stor fare for patienter og til gavn for kriminel handel med morfin og andre produkter, siger Søren Søndergaard og tilføjer:
– Folketinget må blokere for receptliberaliseringen, indtil apotekerne er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger på linie med dem, der er i forhold til recepter fra de nordiske lande.

Vil du har flere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
”¨Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk”¨
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40.

Back To Top