fbpx skip to Main Content

Svensk fagbevægelse: EU får magt over løn

Med EU’s seks direktiver om økonomisk styring, kan EU kræve koordinering af lønforhandlinger stoppet, kræve at fagforeninger dæmper lønkrav og kræve at regeringer sænker det generelle lønniveau. Det konkluderer en ekspertgruppe med repræsentanter fra de tre svenske hovedorganisationer LO, TCO (svensk FTF) og SACO (svensk AC).

EU-parlamentet har fornyligt vedtaget nogle ændringer af EU-Kommissionens oprindelige forslag. Men ekspertgruppen er langt fra tilfreds med dem.

”Ã†ndringerne er et skridt i den rigtige retning, men det er snak og de er ikke tilstrækkeligt klare. Vi ønsker, at EU simpelthen ikke skal blande sig i ordningerne for lønforhandlinger,” siger SACO’s chefjurist Lena Maier Soderberg til LO-Tidningen.

LO’s chefjurist Claes-Mikael Jonsson fremhæver, at selv med det nye forslag, ville EU få lov til at udstede to forskellige typer af anbefalinger til den svenske regering. Dels at fagbevægelsens lønkrav er for høje, og dels at det generelle lønniveau i et land er for høje. I begge tilfælde kan Kommissionen pålægge den svenske regering at løse , hvad EU opfatter som et problem.

Læs hele artiklen hos LO-Tidningen ”“ klik her!

Back To Top