fbpx
skip to Main Content

Aktion mod social dumping

Folkebevægelsen mod EUs parlamentariker Søren Søndergaard talte i dag ved en blokade mod underbetaling af polsk arbejdskraft på en byggeplads i Brønderslev, hvor også Folkebevægelsens tidligere parlamentariker Lis Jensen deltog. I talen støttede Søren Søndergaard indsatsen mod social dumping og understregede behovet for et opgør med EUs regler, som fremmer…

Voksende problem med udenlandske arbejdssjak

FAGBLADET 3F: [uddrag] Den udenlandske plat i form af østeuropæiske arbejdssjak, der tilbyder husejere for eksempel at få lagt en ny indkørsel, er sat i system og er voksende. Det vurderer man i 3F Aalborg, hvor man i et par omgange i sommer har haft "fornøjelsen" af arbejdssjakkene. Det er…

Strejke og blokader mod løndumping på gartnerier

DemonstrationerDen ene demonstration foregik tirsdag morgen ved Gartneriet Rosa A/S, Mandhusvej 18 i Sabro. Den næste er ved Gartneriet Nymarken APS, Nymarksvej 109 i Malling, fredag den 4. juni kl. 6.30 ”“ ca. 8.00.EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Siden maj sidste år har brugen af underbetalte vikarer fra Østeuropa spredt bl.a. på gartnerierne,…

Blokade mod underbetaling

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Tirsdag startede byggefagfogeningerne Nordsjælland blokade mod to polske firmaer, som Estate Invest har hyret til renovering af en villa på Hovedgaden i Ølsted. Allerede dagen efter har firmaet bedt om møde med fagforeningerne. - Både elektrikerne og stilladsfolkene er trukket ud af pladsen. Der bliver ikke leveret materialer…

Rønn Hornbech: Overenskomstkrav strider mod EU-regler

3. marts sendte Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg følgende spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech: "Agter ministeren at sikre, at ansøgningsskemaerne til EU-opholdsdokument for fremtiden indeholder et appendiks, hvorpå arbejdsgiveren angiver og skriver under på, at arbejdet foregår på overenskomstmæssige vilkår?” Nu foreligger ministerens svar: "En EU-statsborger har en umiddelbar ret til at…

Social dumping bliver valgtema i Sverige

EUFAGLIGT.DK: - Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal…

Harboe: Dansk løn til alle

FAGBLADET 3F: [uddrag] Fagbladet 3Fs afsløring af omfattende løndumping hos Harboe får nu en meget direkte konsekvens. Den kongelige hofleverandør lover nemlig løn efter dansk overenskomst til alle arbejdere på bryggeriet. Også dem ansat via underentreprenører, som hidtil har måttet tage til takke med lønninger helt ned til 30 kroner…

Svensk Laval-lov vedtaget

EUFAGLIGT.DK: Onsdag vedtog den svenske rigsdag den såkaldte Laval-lov, som træder i kraft allerede 15. april. Dermed svækkes svensk fagbevægelses muligheder for at bekæmpe social dumping, det bliver i realiteten en frivillig sag for udenlandske virksomheder om de vil indgå kollektive overenskomster, mener svensk LO. Til det sidste forsøgte oppositionen…

Håndværksrådet vil tidoble bøder

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] 9 ud af 10 håndværksmestre mener, at konkurrencen fra østfirmaer foregår på ulige vilkår. Det viser en ny undersøgelse fra Håndværksrådet. Fire af seks byggevirksomheder mærker selv tilstedeværelsen af især baltiske, rumænske og polske byggefirmaer, når der skal afgives tilbud på en licitation. - Der opstår en ulige…

EFS præsenterer forslag til nyt udstationeringsdirektiv

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Trods uenighed om de reelle muligheder for at få ændret EU’s udstationeringsdirektivet, så besluttede EFS hovedbestyrelse - som ventet - i sidste uge at spille ud med et detaljeret forslag til nyt direktiv. Forslaget bliver fremlagt på en konference i Spanien i dag. EFS håber med udspillet at…

Back To Top