fbpx skip to Main Content

ILO bekymret for konsekvenser af EU-krav

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] ILO havde i september sidste år en såkaldt højniveau delegation i Grækenland, som har samlet oplysninger om, hvad der sker på det græske arbejdsmarked i lyset af de krav, som EU og valutafonden stiller som betingelse for nødlån til landet. Det er der kommet en opfattende rapport ud…

EFS: Social Marshall-plan til Grækenland

Almindelige mennesker tvinges til at betale for krisen i Grækenland, som de er uden skyld i, skriver EFS. De seneste strejker, som er indkaldt af de græske fagforeninger, beskriver EFS som en afspejling af lønmodtagernes vrede over at blive regeret af en politik, der alene gavner markederne, samtidig med den…

Neoliberalt eller socialt Europa?

Fagforeningsfolk, politisk aktive og almindelige tilhørere debatterede i dag EU's rolle i et socialt Europa. Laval-dommen, EU's økonomiske regering og muligheden for at lave en social protokol, var nogle af de emner, som blev taget op. Nikolaos Chountis, EU-parlamentariker fra det græske parti Venstrekoalitionen (Coalition of the Left and Progress),…

Tårnhøj arbejdsløshed ændrer Spaniens politiske landskab

Finanskrisen har ramt Spanien hårdt. Landets dårlige økonomi, høje arbejdsløshed og voksende politikerlede, har ført til opbrud i det etablerede politiske landskab. Det ses delvis manifesteret ved de store demonstrationer med op til 30.000 deltagende, der har fundet sted i Spanien i ugen op til valget. Demonstrationerne har ikke de…

Svensk fagbevægelse: EU får magt over løn

Med EU's seks direktiver om økonomisk styring, kan EU kræve koordinering af lønforhandlinger stoppet, kræve at fagforeninger dæmper lønkrav og kræve at regeringer sænker det generelle lønniveau. Det konkluderer en ekspertgruppe med repræsentanter fra de tre svenske hovedorganisationer LO, TCO (svensk FTF) og SACO (svensk AC). EU-parlamentet har fornyligt vedtaget…

EU angriber velfærden og demokratiet

Folkebevægelsen mod EU har boder og talere mindst otte steder i landet (se hvor - klik her!), når fagbevægelsen på søndag fejrer arbejdernes internationale kampdag 1. maj. Og om en måned går Folkebevægelsen på talerstolen otte steder i landet, når grundlovsdag fejres. Ved begge lejligheder får folk bl.a. en splinterny…

Aktionær dømt for trusler mod østarbejdere

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Det var en organisationsfjendtlig handling, da entreprenør og aktionær i Fitness World, Jim Merulla Jørgensen truede polske arbejdere med at blive sendt hjem uden løn, hvis de kontaktede fagforeningen. Det koster ham nu en bod på 50.000 kr. til Malernes Fagforeningen. Sagen er afgjort efter en række mæglingsmøder…

Europagt for lavere løn og højere pensionsalder

Børsting velsigner pagten, men FOA og en lang række lokale LO-formænd og fagforeninger holder fast i en modstand, som europæisk LO opfordrer til Af Ib Roslund ”Lønnen skal EU holde sig væk fra”, sagde LOs formand Harald Børsting 4. marts til Nyhedsbrevet i forbindelse med udsigten til en ny europagt,…

Faglig aktiv EU-modstand i Europa

En Europæisk Arbejdeforbindelseskomite med repræsentanter fra 16 lande skal forberede en konference om kampen mod EU Af Per Sørensen, 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening ’Den europæiske arbejderforbindelses komité’ er sammensat af hovedsageligt faglige personer fra 15 lande, og har netop holdt møde om organisering af modstanden mod EU. Hovedemnet…

Folkeafstemning om Europagten nu!

Stop angrebet på lønmodtagerne - kommentar i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet EU-lederne havde travlt, da de mødtes til topmøde i slutningen af marts. På papiret handlede det om at redde det skrantende euro-projekt og forbedre konkurrenceevnen. Men reelt handlede det om nye angreb…

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top