fbpx skip to Main Content

EU-retssag truer uddannelsesstøtten

EU-Kommissionen lagde den 18. december 2009 sag an ved EU-domstolen mod Holland (Nederlandene) for et traktatstridigt bopælskrav i forbindelse med uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet. Domstolen er for tiden i gang med den skriftlige behandling af sagen og når formentlig først til et egentligt retsmøde i slutningen af året. Kommissionen…

Indfør importforbud mod dioxinfoder

MEP Søren Søndergaard spurgte allerede i sidste uge fødevareminister Henrik Høeg, om det kan garanteres, at dioxin-forgiftede æg fra Tyskland ikke er nået Danmark i direkte eller indirekte form samt oplyse, hvilke initiativer ministeren vil tage, inklusiv i EU, for at forhindre at det sker fremover. Søndag meddelte Fødevarestyrelsen så,…

Garanti mod dioxin-forgiftede æg?

Reglerne for EUs indre marked svækker nationale fødevaremyndigheders mulighed for, at sikre landes indbyggere mod import af sundhedsskadelige fødevarer. Det har ikke mindst betydning på æggeområdet, hvor danske æg f.eks. i en årrække har været salmonella-fri, men hvor danske myndigheder ikke kan sikre mod import af salmonella-æg fra EU-lande. Nu…

EU-moms i støbeskeen

EU-kommissionen ønsker at ændre af det nuværende momssystem. Derfor har den nu lanceret en periode, hvor rammen for et nyt momssystem skal diskuteres. Momssystemer er i dag baseret på princippet om, at moms opkræves af det medlemsland, hvor varerne eller tjenesteydelserne er indkøbt. Det vil sige, at hvis man fx…

EU vil styrke det indre markedet

EU-kommissionen fremlagde tidligere på ugen deres bud, hvorledes det indre marked kan styrkes. Forslagene spænder lige fra nemmere indregistrering af biler i et andet land til en fælles EU-selskabsskat. Et forslag om styrkelsen af strejkeretten, blændede imidlertid ved sit fravær, da EU-kommissionen fremlagde deres 50 bud på ny lovgivning koblet…

EU vil bestemme over selskabsskatten

At opkræve skatter har indtil nu har været et anliggende for de enkelte EU-lande, men nu vil EU bestemme over skatte- og momspolitikken. Det er kommet frem efter Ugebrevet A4 er kommet i besiddelse af et fortroligt dokument fra EU-kommissionen. I dokumentet står det klart, at forslaget som minimum omhandler…

EU: DSB skal give milliarderstatning til staten

DSB underskrev i 2000 en aftale med det italienske firma AnsaldoBreda om produktion af en lang række IC4-togsæt, som skulle leveres tre år efter. Men en lang række forsinkelser betød, at DSB først begyndte at modtage i 2009 ”“ efter at DSB havde stillet et ultimatum og presset AnsaldoBreda til…

EU bremser klimakampagne

Den svenske fødevaremyndighed ”“ Livsmedelverket ”“ havde planlagt en kampagne for ”miljøsmarte madvalg”, hvor et væsentligt budskab var, at ”nærproduceret” mad er godt for klimaet. Det har EU-Kommissionen forbudt dem at gøre. I stedet vil Livsmedelverket nu ændre formuleringerne, så folk skal tænke over transporten af fødevarerne. - Det er…

Back To Top