fbpx skip to Main Content

EU truer dansk salmonella-forbud

Fødevareminister Henrik Høegh er i dag til møde i EUs Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed, som skal behandle et forslag fra EU-Kommissionen om forbud mod de to farligste salmonella-bakterier i kyllinge-, hønse- og kalkunkød. I dag forbyder dansk lovgivning alle salmonella-bakterier i fjerkræ. Spørgsmålet er om Danmark må opretholde…

Folkebevægelsen: Forbyd salmonella-æg i Danmark!

”Det er en stor sejr for de danske fødevaremyndigheder og fjerkræsbranchen, at EU har valgt at imødekomme den danske ansøgning om særstatus på æg”, udtalte den daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen den 19. maj sidste år efter et møde i EU-kommissionens Stående Komité for fødevarer og Dyresundhed. Men nu halvandet…

Kræv salmonella-løsning nu!

23. marts udsendte fjerkræsbrancheorganisationen De Fri Producenter et nyhedsbrev med overskriften ”De frie Producenter bakker op omkring Søren Søndergaard MEP”. Opbakningen gælder Søren Søndergaards opfordring til fødevareminister Henrik Høgh om at slå i bordet og kræve en salmonella-undtagelse for fjerkræ nu. Det hænger sammen med, at EUs fødevaremyndighed har fastslået,…

Salmonella dræber ”“ kræv kyllinge-undtagelse nu!

EU's fødevaremyndighed EFSA har netop meddelt, at danske slagtekyllinger er helt salmonella-fri. 0,0 pct. af de danske kyllinger havde salmonella, mens gennemsnittet i EU er på 15,6 pct. Den danske fjerkræsindustri er således de bedste i EU til at bekæmpe de helbreds- og i mange tilfælde livsfarlige salmonella-bakterier. Den danske…

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top