fbpx skip to Main Content

Til kamp for et nyt handelsmandat

EU’s handels- og investeringspolitik har ofte været, og er fortsat, genstand for kritik. En kritik, der argumenterer, at EU, med sit neoliberalistiske udgangspunkt, bl.a. prioriterer varetagelse af store eksport-orienterende virksomheders interesser, udnytter naturressourcer og billig arbejdskraft, samt undergraver strategier for bæredygtig udvikling m.m.

I et forsøg på grundlæggende at ændre på den måde og det mandat, der ligger til grund for EU’s forhandlinger af handelsaftaler, og altså derved EU’s handelspolitik, er flere organisationer gået sammen i en ny alliance.

Alliancen, der spænder fra fagforeninger, udviklingsorganisationer, organisationer for Fair Trade, et mere demokratisk EU til landbrugsnetværk m.v. fra det meste af Europa, er gået sammen for at gøre op med EU’s nuværende handelsmandat, og skabe en ny og bæredygtig handelspolitik.

En handels- og investeringspolitik, der er transparent og demokratisk kontra nu, hvor EU’s handelsaftaler forhandles bag lukkede døre af EU-Kommissionens bureaukrater. Et handelsmandat, der prioriterer mennesker før virksomheder, og hvor menneskerettigheder, bæredygtighed og regeringers- og befolkningers rettigheder, kommer før virksomheders og investorers.

Mobiliseringen for et alternativt EU handelsmandat har taget sin begyndelse, og forventes at nå sin top ved det EU-Parlamentsvalget i 2014.

Back To Top