fbpx skip to Main Content

TTIP er til skade for miljøet

Ifølge det Washington-baserede Center for International Environmental Law (CIEL) er der stor sandsynlighed for, at TTIP vil betyde en forringelse af de relativt strenge europæiske begrænsninger, vi har i dag inden for både kemikalie- og sprøjtemiddelområdet.

Det skriver Information.

“82 typer pesticider, som i dag er forbudte i EU, er tilladte i USA. Og mængden af pesticider, som landbruget må anvende i produktionen af fødevarer, er i visse tilfælde op til 40-50 gange højere i USA end i EU,” siger Baskut Tuncak, advokat med speciale i miljøret ved CIEL og FN-rapportør i menneskerettigheder og giftstoffer, til Information.

Han har analyseret de anbefalinger, som den amerikanske og europæiske pesticidlobby har indsendt til TTIP-forhandlerne. Han konkluderer, at deres mål er at forebygge og minimere lovmæssige forskelle over Atlanten ”“ herunder også de forskelle der måtte være EU-landene og de amerikanske stater imellem.

“På trods af, at lobbyister hævder at ville bevare de høje standarder, foreslår de ingen steder konkret f.eks. at ville forbedre arbejdsforhold eller beskytte forbrugere imod pesticider. Derimod er det netop denne type reguleringer, de vil afskaffe,” siger han til Information.

Handelshindring
Inden for kemikalie- og sprøjtemiddelområdet har man i EU gennem de seneste ti år indført et ’forsigtighedsprincip’, som betyder, at man kan opretholde et forbud imod f.eks.en type pesticid alene på baggrund af en mistanke om dens skadelige virkning.

Amerikansk lovgivning er derimod baseret på en mere risikobaseret tilgang, som kræver videnskabelige beviser, før et produkt kan forbydes.

Ifølge Baskut Tuncak ser amerikanerne og store dele af den europæiske kemikalieindustri EU’s forsigtighedsprincip som en handelshindring, der på et uvidenskabeligt grundlag ekskluderer produkter fra det europæiske marked.

Hvis den fælles reguleringsenhed bliver realiseret, vil det ifølge en række lækkede dokumenter fra Kommissionen blive et af de første steder, forslag til ny amerikansk og europæisk lovgivning vil blive vurderet.

Reguleringsenheden vil bestå af europæiske og amerikanske embedsmænd, som bl.a. med inddragelse af ngo’er og erhvervslobbyisters indspark skal evaluere nye lovforslag.

De skal bremse eller foreslå ændringer i lovforslag, som vurderes at have uhensigtsmæssige konsekvenser for handels- og investeringsmiljøet.

Det har fået 160 ngo’er, herunder Corporate Europe Observatory (CEO), til at fordømme den retning, TTIP-forhandlingerne ser ud til at tage på reguleringsområdet.

Ifølge CEO’s analyse af de lækkede dokumenter vil reguleringssamarbejdet netop opfylde industrien og erhvervsorganisationernes ønske om at blive »medforfattere i lovgivningsprocessen«, hvorved blandt andet den amerikanske og europæiske pesticidlobby må forventes at få endnu mere politisk indflydelse, end de har i dag.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top