fbpx skip to Main Content

Udbredt skuffelse over EUs klimamål

I går fremsatte EU-Kommissionen deres forslag til klimaplan frem til 2030 med mål om bl.a. 40 pct reduktion af CO2-udslip og 27 pct. energiforsyning fra vedvarende energi, mens mål om f.eks. energieffektivisering helt blev droppet.
Forslaget har vakt udbredt skuffelse i adskillige miljøbevægelser og organisationer. Her er nogle af reaktionerne:

Greenpeace: Pinagtigt uambitiøse
”EU-kommissionens forslag til mål for 2030 er pinagtigt uambitiøse. Udspillet viser desværre, at store dele af Kommissionen har ladet industriorganisationen Busines Europe og de mest fodslæbende EU-lande lægge niveauet til skade for den grønne omstilling, som befolkninger og de mere ambitiøse EU-lande ønsker. Nu må Europaparlamentet og de mange EU-lande og NGO’er, som ønsker mere ambitiøse 2030 mål, trække i arbejdstøjet”, siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

NOAH: Ikke et fair bidrag
”Det er ikke det fjerne mål i 2050, der er vigtigst, Det er vejen derhen, dvs. de samlede udledninger, der bør styre politikken og bestemme milepælene i 2020, 2030 osv. Som det er nu, skubber man opgaven foran sig, men den bliver blot større og større. En ting er helt sikkert: det er, at de mål, EU nu har sat, ikke er et fair bidrag til, at vi undgår globale temperaturstigninger langt over de 2 grader, som ellers er EU’s og FN’s mål,” siger Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima.

WWF: Målet alt for lavt
”Målet på 27 procent for vedvarende energi er alt for lavt, hvis vi for alvor skal adressere de klimaforandringer, vi står over for. Og det er også en svækkelse, at kommissionen nu lægger op til, at målet kun gælder på EU-plan, og ikke er bindende for de enkelte lande”, siger klima- og energipolitisk seniorrådgiver hos WWF, Hanne Jersild.

Dansk Byggeri: Brandærgerligt
”Det er brandærgerligt, at Kommissionen ikke tør udfordre medlemslandene og foreslå bindende mål for energieffektivisering. Dansk Byggeri havde meget gerne set de mere modige forslag fra Europa-Parlamentets Miljø- og Energiudvalg om bindende energimål for 2030 på 40 pct. for energieffektivisering, 40 pct. CO2-reduktion og 30 pct. vedvarende energi. Vi er derfor skuffede over Kommissionens ambitioner”, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, og kaldet forslaget uambitiøst.

Læs mere hos:
Greenpeace – klik her!
NOAH – klik her!
Verdensnaturfonden WWF – klik her!
Dansk Byggeri – klik her!

Back To Top