fbpx skip to Main Content

Underminering af demokratiet udskudt til efter valget

EU-topmøde

EU-systemet har længe rumlet med planer om indførelse af juridisk bindende bilaterale kontrakter mellem EU og det enkelte medlemsland om hvilken politik, som landet skal føre fremover. Når dette bliver indført, så vil medlemslandene kunne straffes, hvis de beslutter sig for at føre en anden politik. På det netop afsluttede Rådsmøde i Bruxelles blev det besluttet at sætte dato på, hvornår EU’s statsledere skal vedtage et sådan system. Det skal de på topmødet i oktober 2014, få måneder efter valget til EU-parlamentet i maj 2014.

Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard, siger:

– Forslaget om bindende kontrakter mellem EU og det enkelte medlemsland er en underminering af demokratiet i de enkelte medlemslande. Her kan man stemme, som man vil, og vælge den regering, man vil. Men alligevel er man juridisk forpligtiget til at føre den politik, som på et tidspunkt er blevet aftalt med EU. Demokratiet bliver en farce.

– Med disse kontrakter i hånden vil EU ned i detaljen kunne bestemme politikken i det enkelte land. Det vil betyde forringelser i pensionsordninger, lønninger, arbejdstagerrettigheder, arbejdsløshedsunderstøttelse og andet. Det er et af de mest markante skridt imod en fuldblods Eurostat, hvor alle beslutninger af betydning træffes i Bruxelles!

– Jeg forstår godt at statslederne valgte at udskyde vedtagelsen af dette skridt til efter valget til EU-parlamentet. Det vil næppe være noget, som vil få den store opbakningen i EU-landenes nedskæringsplagede befolkninger. Men i Folkebevægelsen vil vi gøre vores til, at denne nye underminering af demokratiet vil blive diskuteret i den kommende valgkamp og ikke blot kommer bagefter som en tyv om natten.

Yderligere oplysninger kan fås hos Søren Søndergaard på 40 45 38 49.

Back To Top