fbpx skip to Main Content

Underskriftsindsamling mod social dumping i EU

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Fagbevægelsen i de europæiske hovedstæder er klar til at samle en million underskrifter for at presse EU-kommissionen til at lovgive mod social dumping. Det fik LO-Storkøbenhavn opbakning til på en konference for hovedstædernes LO’ere i september i Athen.

– Hvis EU-kommissionen ikke af egen drift tager initiativ til at lovgive mod social dumping, står de europæiske hovedstæders fagbevægelser nu klar til at indsamle en million medlemsunderskrifter, siger LO Storkøbenhavns formand, Peter Kay Mortensen.

Fagbevægelsen i de europæiske hovedstæder er bekymret over omfanget af social dumping og støtter i en udtalelse den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav om en social protokol i Lissabontraktaten. Den sociale protokol skal en gang for alle gøre op med den stribe af domme, som EU-domstolen har afsagt, som svækker medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping.

(…)

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top