fbpx skip to Main Content

Undtagelse hindrer direktiv for mere dumping

I juli fremlagde Kommissionen to forslag, som skal gøre det nemmere og hurtigere at hente billig arbejdskraft uden for EU. Forslagene retter sig mod henholdsvis sæsonarbejdere og udstationerede virksomhedsansatte. Fælles for de to forslag er, at de ikke yder tilstrækkelige sikkerhed ift. løn- og arbejdsvilkår. I realiteten kan forslagene derfor føre til et nyt fuldt lovligt arbejdsmarked for billig migrationsarbejdskraft.
Forslaget om virksomhedsansatte bygger på udstationeringsdirektivet, som efter en række domme fra EU-domstolen, kun giver arbejdstagerne ret til minimumsbeskyttelse. Dommene er stærkt kritiseret af fagbevægelsen og førte til kravet om, at der tilføjes en social protokol i EU-traktaten. Kravet bakkes aktivt op af Søren Søndergaard, som ved flere lejligheder har stillet forslag om protokollen i EU-parlamentet.

Reagér med national ulydighed
– Det nye forslag viser, at Kommissionen ikke agter at røre en finger for at stoppe social dumping. Efter min mening er den eneste vej frem, at kombinere kampagnen for en social protokol med hvad man kan kalde national ulydighed. Det vil sige, at lande skal nægte at efterleve EU’s påbud, men i stedet aktivt fastholde, at arbejdere fra andre lande skal sikres de samme løn- og arbejdsvilkår som dem, der gælder for landets egne lønmodtagere, siger Søren Søndergaard i et særnummer af nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg.

Særnummeret udgives i forbindelse med en faglig landskonference om social dumping, der gennemføres i dag i Valby, hvor Søren Søndergaard er blandt oplægsholderne (læs mere om konferencen – klik her).

Billige tomatplukkere
I dag kan tredjelandsstatsborgere med visum opholde sig i EU i tre måneder uden at skulle ansøge om opholdstilladelse. Og ønsker de en arbejdstilladelse kræver det bl.a., at de har en aftale med en arbejdsgiver i EU om arbejde på acceptable vilkår. Samtidigt skal arbejdsgiveren sørge for en bolig.
Kommissionens forslag om sæsonarbejde kræver kun overholdelse af løn- og arbejdsvilkår på et minimums-niveau. Derudover foreslår de, at sæsonarbejdere skal have lov til at arbejde seks måneder om året i EU.
Det nye forslag vil således både lovliggøre og øge tilgangen af billig arbejdskraft fra lande uden for EU.
– Forslaget legaliserer den udnyttelse, som mange sæsonarbejdere fra lande uden for EU udsættes for i dag. Samtidigt vil det føre til massiv og systematisk social dumping, siger Søren Søndergaard.

Undtagelse beskytter
Forslaget skal nu behandles af EU-parlamentet og Ministerrådet. Vedtages det, kommer det ikke umiddelbart til at gælde for Danmark, da det er omfattet af Danmarks retsundtagelse, som partiledelserne i bl.a.Socialdemokraterne og SF vil afskaffe.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top