fbpx Skip to content

EU rykker tættere på fælles militær

En ny EU-fond skal finansiere fælles militære projekter, og der skal skabes fælles hovedkvarter for militære operationer. Dertil kan en ny betænkning føre til fælles EU-hær og voldsomt øgede militærudgifter. Rina Ronja Kari er bekymret over EU’s stigende militarisering.

Den politiske vilje bag et fælles militær i EU-systemet er voksende. Den 18. maj 2017 vedtog EU’s forsvarsministre ifølge Politico.eu at skabe en fond til militære projekter under navnet Cooperative Financial Mechanism, som skal styres af European Defence Agency.

Derudover vedtog EU-Parlamentet i marts en betænkning, der undersøgte de forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik inden for rammerne af Lissabon- traktaten.

“Betænkningen kom med en række meget vidtrækkende anbefalinger, som vil føre til skabelsen af en fælles EU-hær. EU-toppen har forsøgt at nedtone og bortforklare dette, men EU-Kommissionens egne udsagn og ordlyden i den aktuelle betænkning gør det helt klart, at man ønsker en øget militarisering af EU. Dette står nu helt klart med skabelsen af EU’s fælles militære fond,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

EU’s nye operationelle enheder

Centralt i betænkningen står EDA, Det Europæiske Forsvarsagentur og PESCO (Permanent Structured Cooperation – på dansk Permanent Struktureret Samarbejde). PESCO er beregnet på med tiden at skulle kunne udføre mere komplekse operationer, herunder kamphandlinger.

Back To Top