skip to Main Content

Slide

EU-militær

Det militære EU – et freds- eller stormagtsprojekt?

En af de mest fremførte påstande fra EU-tilhængerne er påstanden om, at EU skulle være fredens projekt – samtidig peger alt på, at EU’s mål er at opbygge en ny militær stormagt.

Det gælder, når man ser på EU’s traktater, og når man følger den konkrete udvikling af de militære strukturer i EU, den politik EU fører, og det, som bliver sagt af fremtrædende politikere i unionen, hvis militære ambitioner har fået ekstra fart efter Brexit-afstemningen.

Folkebevægelsen mod EU er klar modstander af EU’s militære projekt, vi ser ikke EU som et fredens projekt, tværtimod. Vi mener, at fred og menneskerettigheder sikres bedst gennem international dialog og globalt samarbejde og støtte til FN og Europarådet.

Kun udenfor EU kan Danmark føre en selvstændig udenrigspolitik.

Hvad er EU-militær?

EU: Vi bygger den Europæiske Union af Sikkerhed og Forsvar

Ved det årlige topmøde i det europæiske forsvarsagentur i november 2017 gjorde EU det fuldstændig…

Læs mere

EU’s militære institutioner

EU har oprettet en lang række af militære institutioner og organer, som skal sørge for, at den fælles forsvarspolitik bliver ført ud i livet. Vi vil her give en oversigt over de vigtigste af disse militære institutioner og deres funktioner.
Læs mere

Hvad siger Lissabon-traktaten om militæret?

I Lissabon-traktaten blev der for alvor åbnet op over for et langt mere integreret forsvarssamarbejde inden for EU. Her et overblik over, hvad traktaten siger om militær og EU.
Læs mere

Danmarks støtte til EU’s våbenindustri vil stride mod forsvarsforbeholdet

Regeringen ønsker, at Danmark skal deltage i EU’s forsvarsforskningsprogram. Men dette vil være i strid med forsvarsforbeholdet.
Læs mere

Forsvarsforbeholdet: Danmarks nej til EU-militær

Danmark står uden for EU’s fælles forsvars-samarbejde takket være det forsvarsforbehold, som var en del af Edinburgh aftalen.
Læs mere

EU’s militære stormagtsdrømme

Fra flere sider i EU-toppen ytres der ønske om, at man skal bruge flere penge på våben- og sikkerhedsindustrien, samt øge militariseringen af EU’s ydre grænser og Frontex-samarbejdet.
Læs mere

Hvad går EU’s militær ud på?

EU’s Lissabon-traktat er rammen for EU’s daglige arbejde. I traktaten står der bl.a. ”Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik..."
Læs mere

Fra folkebevægelsen.dk

EU på krigsstien

Læserbrev fra et medlem: EU-kommissionen, Merkel og Macron vil have en EU-hær snarest muligt. Oprustningen er allerede i gang. 97,5…

Læs mere

EU’s forsvarsfond handler hos “dødens købmænd”

Frem til 2027 har EU afsat ikke mindre end 97,5 milliarder kroner til udvikling af nye våben. EU skal have…

Læs mere

Ny video: Grund til bekymring over EU’s militære ambitioner

Folkebevægelsen mod EU har produceret en ny oplysningsvideo om EU-militæret med det tidligere EU-parlamentariker Sven Skovmand. Det er et felt…

Læs mere

EU-Parlamantet vedtager nye resolutioner om mere militariseret EU

EU-Parlamentet vedtog 12. december resolutioner om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og om fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. En EU-rapporteur vil styrke…

Læs mere

Regeringen ønsker afskaffelse af forsvarsforbeholdet

Regeringen har igen luftet muligheden for, at Danmark afskaffer sit forsvarsforbehold. Rina Ronja Kari udtrykker bekymring og opfordrer til, at…

Læs mere

Kari advarer mod EU-hær efter Merkels tale til EU-Parlamentet

Tysklands forbundskansler Angela Merkel holdt i dag en tale i EU-Parlamentet i Strasbourg, hvor hun præsenterede sine visioner for EU’s…

Læs mere
Back To Top