fbpx Skip to content

Bliv medlem

Folkebevægelsen mod EU giver EU modstand. Vi kæmper for en dansk løsrivelse fra EU – et DAXIT. Vi har brug for dig, hvis det skal blive virkelighed. Meld dig ind eller bliv aktiv i dag!

Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk bevægelse som ønsker Danmark frigjort af EU. Vi ønsker frihed, demokrati og samarbejde mellem landene.

Som medlem modtager du til bladet Folk i Bevægelse fire gange om året og tilbydes deltagelse på kurser, konference, møder og andre aktiviteter i en af vores mange lokalkomitéer eller på landsplan. Du har også mulighed for at modtage Faglig EU-debat udgivet af vores faglige udvalg og ErhvervsNyt udgivet af vores erhvervsudvalg.

Når vi har registreret din indmeldelse, vil du inden længe modtage en velkomstmail med forskellige informationer om bl.a. din lokalkomité, dit medlemsnummer og lignende.

Klik her for at blive medlem

Priser og medlemskab

Almindeligt medlemskab:
200 kr./halvår

Nedsat kontingent:
(for studerende, pensionister og lign.)
75 kr./halvår

Medlemsbetingelser

1.1 Personligt medlemskab
Et medlemskab hos Folkebevægelsen mod EU er personligt, og ved indmeldelse bekræfter du, at medlemskabet er dit.

Melder du en anden person ind i Folkebevægelsen mod EU, bekræfter du ved indmeldelse, at dette er gjort efter samtykke med pågældende person. Det er dit ansvar at kunne redegøre for samtykket.

1.2 Hvem kan blive medlem?
Alle personer, der kan støtte op om og overholder Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag og vedtægter, er velkomne som medlemmer hos Folkebevægelsen mod EU. Der er intet krav om dansk stemmeret eller dansk statsborgerskab for at kunne blive medlem.

Er du under 15 år ved indmeldelse, kræver dette samtykke fra en forælder/værge, som du selv er ansvarlig for at indhente.

Du kan sagtens blive medlem hos Folkebevægelsen mod EU, selvom du er medlem af andre foreninger og/eller et politisk parti.

1.3 Fællesskabsregler
Det forventes, at medlemmer hos Folkebevægelsen mod EU respekterer, at der blandt medlemmer kan være mange forskellige politiske holdninger, da vi er en tværpolitisk bevægelse.

Racisme, diskrimination, homofobi, sexisme og/eller andre former for chikane tolereres ikke.
Henvendelser om ovenstående skal ske til sekretariatsleder Ditte Marie Gyldenberg på telefon 3536 3740 eller via mail på dittem@folkebevaegelsen.dk, hvorefter den enkelte sag vil blive behandlet af Folkebevægelsen mod EU’s forretningsudvalg.

1.4 Tavshedspligt
Som i alle andre foreninger, har ansatte, ledelsesmedlemmer og komitékontakter hos Folkebevægelsen mod EU tavshedspligt både om og overfor medlemmerne. Dette betyder, at der på intet tidspunkt vil blive udleveret personlige oplysninger om dig og/eller dit medlemskab, hverken til andre medlemmer eller udadtil uden dit samtykke i hvert enkelt tilfælde. Dette tager vi meget alvorligt.

1.5 Udmeldelse af Folkebevægelsen mod EU
Ønsker du at annullere dit medlemskab hos Folkebevægelsen mod EU, kan du til enhver tid gøre dette ved at kontakte landssekretariatet enten via telefon eller mail. Melder du dig ud af bevægelsen, er du selvfølgelig altid velkommen igen.

Hos Folkebevægelsen mod EU kan du som medlem vælge mellem to kontingentsatser:

  • Almindeligt medlemskab:
    400 kr. årligt eller 200 kr. halvårligt
  • Nedsat kontingent for studerende, pensionister eller personer med lav indkomst:
    150 kr. årligt eller 75 kr. halvårligt

3.1 Valg af betalingshyppighed
Vil indmeldelse kan du vælge mellem årlig eller halvårlig betaling, når du vælger dit medlemskab.

Et kampagnemedlemskab gælder for det år, du melder dig ind. Du vil i udgangen af pågældende år blive bedt om at tage stilling til, om du vil fortsætte dit medlemskab. Hører vi ikke fra dig i denne forbindelse, vil du automatisk fortsætte dit medlemskab som almindeligt medlem med årlig betaling. Du kan til enhver tid opsige dette.

3.2 Betalingsservice
Vi opfordrer vores medlemmer til at tilmelde sig betalingsservice, hvormed dit medlemskontingent automatisk vil blive trukket enten årligt eller halvårligt alt efter, om du har valgt årlig eller halvårlig betaling.

Tilmelding til betalingsservice kan ske ved at klikke HER og udfylde skemaet eller ved at sende en mail til bogholderi@folkebevaegelsen.dk, hvor du oplyser dit CPR-nr., dit registreringsnr. og dit kontornr.

3.3 Girokort
Er du ikke tilmeldt betalingsservice, vil du modtage et girokort med posten, når det er tid til at betale enten dit årlige eller halvårlige kontingent.

3.4 Manglende betaling
Undlader du at betale dit kontingent, vil du modtage en påmindelse om manglende betaling.

Har du ikke betalt dit medlemskontingent i to år, vil du automatisk blive meldt ud af Folkebevægelsen mod EU.

Klik HER for at læse Folkebevægelsen mod EU’s handelsbetingelser.

Klik HER for at læse Folkebevægelsen mod EU’s persondatapolitik.

Back To Top