fbpx Skip to content

5 trykte julegaver mod EU

Folkebevægelsen mod EU har haft travlt i december med fem gratis trykte julegaver som kan gøre EU-modstandere og andre interesserede mere begavet på en nogle af de mest aktuelle EU-spørgsmål. Indtil årsskiftet kan gaverne kun opleves på og downloades fra Folkebevægelsens hjemmeside, hvor de også kan bestilles (klik her!). Men efter nytår kan du få dem i hånden som færdige svanemærkede tryksager.

Pixibøger om to undtagelser
Regeringen vil som bekendt gerne sende to af de danske EU-undtagelser til folkeafstemning: Den militære og den retlige. Meldingerne efter efterårets folketingsvalg tydede på, at det blev i efteråret 2012 efter det danske EU-formandskab. Den politiske udvikling med forslaget om en ny euro-pagt har gjort datoen usikker, men det er fortsat et vigtigt mål for regeringen. For at klæde EU-modstanden på til dette har Folkebevægelsen udgivet to pixibøger med støtte fra den EU-kritiske alliance EU Democrats.
Pixibogen ”EU’s overnationale retspolitik”“ og Danmarks retsundtagelse” på 40 sider rummer 11 påstande og svar om EU’s overnationale retspolitik og den danske retsundtagelse og et bonusudsagn om Grundlovens bestemmelser. Forordet til den er skrevet af advokat og tidl. MF Bjørn Elmquist.
Pixibogen ”Det militære EU ”“ et freds- eller stormagtsprojekt?” på 32 sider rummer 13 påstande og svar om EU’s militære udvikling ”“ og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Forordet er af Folkebevægelsens MEP Søren Søndergaard og de tre talspersoner Rina Ronja Kari, Johanne Langdal Kristiansen og Jørgen Grøn.

Forslag til formandskabet
Til nytår overtager statsminister Helle Thorning-Schmidt formandskabet i EU. Folkebevægelsen vedtog på landsmødet i oktober 11 konkrete forslag til formandskabet om en social protokol, stop for EU’s rejsecirkus, åbenhed i Rådets regnskaber og meget andet. De udkommer nu i et lille 28 siders hæfte i lommeformat.

20 spørgsmål og det globale EU
Tidl. MF (R) og MEP (Folkebevægelsen), medlem af Folkebevægelsens forretningsudvalg og forfatter Sven Skovmand har skrevet en gennemgang med titlen ”Svar på 20
spørgsmål om EU” i et hæfte på 24 sider. Her kan du bl.a. få svar på: ”Hvad går undtagelserne ud på?”, ”Hvad går Lissabon-traktaten ud på?” og ”Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene?”.
I forbindelse med Folkebevægelsens kampagne om EU’s globale rolle udgives et 16 siders hæfte med titlen ”Verden er større end EU”. Hæftet kommer ind på spørgsmål som betydningen for ulandene af EU’s handels- og landbrugspolitik, EU’s våbenhandel til diktaturer og krigsførende nationer samt EU’s flygtningepolitik, der ofte betegnes som Fort Europa.

Back To Top