fbpx Skip to content
Proxima Studio, Shutterstock
Vi skal værne om vores retssikkerhed
Proxima Studio, Shutterstock (1727307835)

Retsstaten

”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder…”.
Sådan lyder den første sætning i FN´s Menneskerettighedserklæring, der blev vedtaget i 1948 lige efter Anden Verdenskrigs grusomheder, og understreger at rettighederne gælder for alle – hele tiden.

Som verdenssamfund har vi forpligtet os til at sikre og beskytte hinanden, så vi kan leve liv i frihed og værdighed med lighed for loven.

Love, regler, lande og systemer kan ikke fratage os vores grundlæggende rettigheder.

Ondt i retssikkerheden

Den bedste måde at sikre og beskytte rettigheder på er demokrati, fordi det så er befolkningerne, som vælger og stiller lovgiverne til ansvar.

EU har et kæmpe demokratisk underskud, blandt andet fordi ingen folkevalgte kan stille lovforslag, men også når det gælder konkrete medlemslande, konventioner, aftaler og love, har EU ondt.
Læs mere her…

VIDSTE DU AT:

 • Flere EU-lande bryder med helt grundlæggende retsstatsprincipper?
 • ansatte i EU’s fælles politistyrke, Europol, har såkaldt ”diplomatisk immunitet” og ikke kan retsforfølges af medlemslandene for lovbrud?
  Læs mere her…
 • EU har gjort det lovligt at ansætte udenlandsk arbejdskraft på uværdige vilkår?
  Læs mere her… social dumping
 • EU har lavet en aftale med Tyrkiet om flygtninge uden at stille krav om overholdelse af menneskerettighederne?
  Læs mere her…
 • Frontex, EU’s grænseagentur, gentagne gange har brudt menneskerettighederne ved operationer?
  Læs mere her…

Danmark har et retsforbehold

Den 3. december 2015 bekræftede et flertal af den danske befolkning ved en folkeafstemning Danmarks forbehold overfor overstatslig retspolitik i EU.

Retsforbeholdet sikrer, at vi kan stille vores politikere til ansvar for den retspolitik, der føres i Danmark.
Læs mere her… og her

Vi bør arbejde for rettigheder og retssikkerhed internationalt

Selvom vi har retsforholdet, så er Danmark bundet af traktater, aftaler og love i EU, som påvirker vores rettigheder og vores muligheder for at stå sammen med andre lande i FN og i Europarådet.

EUROPARÅDET versus DET EUROPÆISKE RÅD:

 • Europarådet er en mellemstatslig organisation bestående af 47 lande. Europarådets grundliggende arbejdsområder omfatter retsstaten, demokrati og menneskerettigheder og disse fremmes gennem internationale konventioner; bindende juridiske aftaler, som de 47 lande skal overholde, når landene hver især har underskrevet og vedtaget dem.
 • Det Europæiske Råd er en af EU’s institutioner. Her mødes medlemslandenes stats- og regeringschefer sammen med den Det Europæiske Råds faste formand, EU-Kommissionens formand og EU’s udenrigsrepræsentant for at fastlægge EU’s overordnede politiske retningslinjer.

Det mener vi

Hos Folkebevægelsen mod EU mener vi, at Danmark bør genvinde sin selvstændige stemme og kæmpe for menneskers ret til et frit, lige og værdigt liv.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os på fb@folkebevaegelsen.dk. Vi kommer gerne til din forening, institution, klub osv. Vi kan også mødes online og du kan se mere om os her på hjemmesiden eller på sociale medier.

Folkebevægelsen mod EU

Instagram

@folkebevaegelsen_mod_eu

Susanna Dyre-Greensite

Instagram

@sannadyre

Back To Top