fbpx Skip to content
Afstemning på landsmøde
Folkebevægelsen mod EU

Det mener vi

Folkebevægelsen mod EU er Danmarks brede og tværpolitiske bevægelse imod EU. Vi ønsker en dansk udmeldelse af EU og et nyt og bedre samarbejde med andre lande på en mere demokratisk måde. Her kan du læse om vores politik og vores EU-modstand.

Folkebevægelsen mod EU er en demokratibevægelse

EU ødelægger på mange måder det demokrati, vi kender. Forskellige undersøgelser viser, at EU har meget stor indflydelse på lovgivningen i Danmark. I Danmark er der dog ikke enighed om hvor stor en andel af lovgivningen, som EU har indflydelse på. I Folkebevægelsen mod EU har vi derfor længe krævet, at der blev lavet et uvildig undersøgelse om EU’s magt.

EU har intet med demokrati at gøre. Har EU først taget magten, så fanger bordet. Så kan nye politikere ikke ændre på love, der allerede er vedtaget. Folkebevægelsen mod EU går ind for demokratisk samarbejde, hvor de enkelte landes befolkninger vælger politikere til at lovgive i deres egne lande og beslutte, hvad man skal samarbejde om internationalt.

Vi ønsker ikke, at Danmark skal lukke sig om sig selv

Vi kan melde os ud af EU og stadig have et godt samarbejde med både EU-lande og lande uden for EU. Det gælder på langt de fleste områder, også i forhold til handel, hvor Danmark sagtens kan handle med EU-landene, selvom vi melder os ud. På nogle områder vil det ligefrem gavne dansk økonomi at melde os ud af EU.

Folkebevægelsen mod EU er internationalt orienteret

EU skader mange udviklingslande på områder som handel, økonomisk udvikling, fiskeri og fredsarbejde. I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi for at mindske EU’s skadevirkninger på andre lande, og vores EU-modstand hviler på et ikke-racistisk grundlag og på et fundament af internationalt udsyn og medmenneskelighed.

Folkebevægelsen mod EU er tværpolitisk

Det betyder, at vi har medlemmer fra mange forskellige politiske partier og uden for partierne, men det betyder ikke, at vi er upolitiske. Folkebevægelsen mod EU har et idégrundlag, hvor vi forsvarer den danske model, velfærd, miljø, udvikling og sundhed imod EU’s forringelser. Og det gør vi som en samlet tværpolitisk bevægelse.

Herunder kan du læse meget mere om Folkebevægelsen mod EU’s politik på en lang række områder.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os på fb@folkebevaegelsen.dk. Vi kommer gerne til din forening, institution, klub osv. Vi kan også mødes online og du kan se mere om os her på hjemmesiden eller på sociale medier.

Folkebevægelsen mod EU

Instagram

@folkebevaegelsen_mod_eu

Susanna Dyre-Greensite

Instagram

@sannadyre

Back To Top