fbpx Skip to content

Podcast: EU-analysen

“EU-analysen” er Folkebevægelsen mod EU’s podcastserie, hvor du kan blive klogere på de forandringer, der sker i EU netop nu. Hvad betyder det for dig, og hvad betyder det for demokratiet?

I asnittene dykker vi sammen med en masse forskellige og spændende gæster ned i forskellige aktuelle emner om EU, og hvilken betydning (og konsekvenser) dette vil få fremadrettet.

Værten er vores formand Susanna Dyre-Greensite, og gæsterne tæller både politikere, eksperter, borgere, EU-modstandere, EU-tilhængere, medlemmer af Folkebevægelsen mod EU og meget mere.

Lyt med til en ærlig snak om EU i hvert afsnit!

Har du en idé, en kommentar eller andet på hjerte?

Skriv til os på
podcast@folkebevaegelsen.dk.

Podcasten er lavet med støtte fra Folketingets Europa-Nævn

#7 Sommerspecial 4/4: EU’s rolle i konflikten i Vestsahara

Dette podcastafsnit er det sidste ud af fire sommerspecial-afsnit, hvor du kan høre eller genhøre vores arrangement fra dette års Folkemøde om EU’s rolle i konflikten i Vestsahara. Rigtig god sommer!

Igennem rigtig mange år har Vestsahara været ulovligt besat af Marokko. Dette har resulteret i, at rigtig mange mennesker er drevet på flugt og mange er både født og opvokset i flygtningelejre i blandt andet Algeriet.

Hvad har det med EU at gøre? Desværre rigtig meget! Igennem EU’s handelssamarbejde lukrerer EU nemlig også på mange af det besatte Vestsaharas ressourcer. Det kan du høre meget mere om i dette afsnit.

Programmet er syvende afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om Den Europæiske Union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#6 Sommerspecial 3/4: Norden som alternativ til EU

Dette podcastafsnit er det tredje ud af fire sommerspecial-afsnit, hvor du kan høre eller genhøre vores arrangement fra dette års Folkemøde om et tættere nordisk samarbejde som alternativ til EU. Rigtig god sommer!

Der er faktisk alternativer til vores EU-medlemskab, og det ser vi nærmere på i dette afsnit. Her kan du høre Jesper Morville, Lave K. Broch og Jörgen Bengtson snakke om, hvordan et tættere nordisk samarbejde kan være et godt alternativ til EU.

Jesper Morville er mangeårigt medlem af Folkebevægelsen mod EU og sidder blandt andet i Landsledelsen og er en del af Internationalt Udvalg.

Lave K. Broch har ligeledes været medlem af Folkebevægelsen mod EU i mange år. Han er tidligere spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, har været ansat som landssekretariatet i mange år indtil sommeren 2018 og sidder nu i Landsledelsen, Forretningsudvalget og er en del af Internationalt Udvalg.

Jörgen Bengtson er svensk samfundsdebattør og ligeledes EU-modstander.

Programmet er sjette afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om Den Europæiske Union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#5 Sommerspecial 2/4: Coronavirus som løftestang for mere EU

Dette podcastafsnit er det andet ud af fire sommerspecial-afsnit, hvor du kan høre eller genhøre vores arrangement fra dette års Folkemøde om COVID-19 som løftestang for mere EU. Rigtig god sommer!

COVID-19 har desværre betydet rigtig meget for vores EU-medlemskab. EU har nemlig benyttet pandemien som en mulighed for at rage meget mere magt til sig. Magt, som sædvanlig burde ligge hos medlemslandene.

Hvad betyder det for vores EU-medlemskab, vores demokrati og for dig? Det kan du blive klogere på i dette afsnit om Coronavirus som løftestang for mere EU.

Programmet er femte afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om Den Europæiske Union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#4 Sommerspecial 1/4: EU-mindsteløn – Folkemødet 2021

Dette podcastafsnit er det første ud af fire sommerspecial-afsnit, hvor du kan høre eller genhøre vores arrangement fra dette års Folkemøde om EU-mindsteløn. Rigtig god sommer!

Før Danmark blev medlem af EF, lovede DA og LO, at arbejdsmarkedspolitikken ville være på danske hænder efter et dansk ja i EF-folkeafstemningen, men nu står der klart, at EU ønsker indflydelse på det arbejdsmarkedspolitiske område, og der er forslag om en minimumsløn i EU. Vi hører panelets syn på, hvad direktivforslaget om mindsteløn betyder for den danske model og for forudsætningerne for vores EU-medlemskab. Vi vender detaljer i selve direktivforslaget og Kommissions forsikringer om, at den danske model ikke påvirkes.

Deltagerne:
Forsker i arbejdsmarkedspolitik, Jens Arnholtz
Chefen for HK Privat, Simon Tøgern

Moderator:
Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU.

Begivenheden er støttet af Europa-Nævnet.

Programmet er fjerde afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om den europæiske union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#3 EU’s forsvarspolitik og det danske forbehold

EU’s forsvarspolitik omtales ofte i meget ukonkrete termer. Nogle snakker en ”europahær”, og nogle siger, at EU kan erstatte NATO. EU-tilhængere kalder EU et fredsprojekt, og i Folkebevægelsen hævder vi det modsatte. I afsnittet her forsøger vi at afmystificere EU’s forsvarspolitik samt redegøre for, hvorfor Folkebevægelsen er så kritisk til den.

Den første gæst er lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet Peter Viggo Jakobsen. Han vil gøre os klogere på, hvad EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik helt præcist er for noget, samt hvad det danske forsvarsforbehold indebærer.

Anden gæst er Lave K Broch fra Folkebevægelsen mod EU, som vil fremlægge Folkebevægelsens syn på EU’s forsvarspolitiske udvikling, og hvorfor vores forbehold er vigtigt og værd at kæmpe for.

Programmet er tredje afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om den europæiske union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#2 Euroen: Om forbeholdet, fejlene og fremtiden

Hvilke konsekvenser har det haft, at danskerne takkede nej til Euroen i 1992 og igen i 2000? Hvordan påvirker euroen Danmark i dag? Vil den danske krone blive byttet ud med euroen i fremtiden?

De spørgsmål og mange flere besvarer dagens gæster, Frank Dahlgaard og Frederik Vad Nielsen.

Frank Dahlgaard er cand.polit., journalist, forfatter, samfundsdebattør og tidligere folketingsmedlem. Frederik Vad Nielsen er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Frank Dahlgaard var med til Nej’et til Maastricht i 1992 og Nej’et til Euroen i 2000, som han fortæller om i afsnittet. Frederik fortæller om effekten euroen – trods det danske forbehold – har på dansk økonomi i dag. Begge gæster fortæller også om deres syn på euroen i det øvrige EU.

Programmet er andet afsnit i EU-analysen, Folkebevægelsen mod EU’s podcast om den europæiske union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt emne, der fylder i den danske EU-debat. Kommentarer og ideer sendes til podcast@folkebevaegelsen.dk.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#1 EU’s demokratiske underskud

Der er sket meget, siden Danmark trådte ind i det daværende EF 1. januar 1973, og EU er i stadig udvikling. Det, der startede som et handelsfællesskab med kul og stål, har sidenhen udviklet sig en overstatslig, omsiggribende union. Der tales ofte om et demokratisk underskud, i dag vil vi dykke ned i, præcis hvad det er for en størrelse of hvad, man eventuelt kan gøre ved det.

Dagens gæster er tidligere medlemmer af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Lis Jensen og Søren Søndergaard. De fortæller om deres personlige oplevelser som folkevalgte i EU, samt deres oplevelser med EU som folkevalgte i henholdsvis en dansk region og i Folketinget. De fortæller også om, hvordan almindelige borgere kan engagere sig i debatten.

I dette første afsnit af EU-analysen er der kun EU-modstandere i studiet, så lytterne kan lære os at kende. I fremtidige afsnit har vi også kritikere, tilhængere og diverse eksperter med. Velkommen til vores nye podcast.

EU-analysen er lavet med støtte fra Europa-Nævnet.

#Intro

“EU-analysen” er Folkebevægelsen mod EU’s podcastserie, hvor du kan blive klogere på de forandringer, der sker i EU netop nu. Hvad betyder det for dig, og hvad betyder det for demokratiet?

I 12 afsnit dykker vi sammen med en masse forskellige og spændende gæster ned i forskellige aktuelle emner om EU, og hvilken betydning (og konsekvenser) dette vil få fremadrettet.

Værten er vores seje formand Susanna Dyre-Greensite, og gæsterne tæller både politikere, eksperter, borgere, EU-modstandere, EU-tilhængere, medlemmer af Folkebevægelsen mod EU og meget mere.

Lyt med til en ærlig snak om EU i hvert afsnit!

Back To Top