fbpx Skip to content
EU-flaget på en militæruniform
Bumble Dee, Shutterstock (1566914278)

Militær oprustning

Folkebevægelsen mod EU støtter folkeretten, fredsmægling og fredsindsatser gennem FN, men vi siger nej til at afgive suverænitet til EU på forsvarsområdet. Forsvarsforbeholdet skal respekteres.

EU vil have en færdigudbygget forsvarsunion i 2025

Det er EU’s mål at have lave en færdigudbygget forsvarsunion eller militærunion senest i 2025. Udviklingen af EU’s militære projekt er allerede begyndt.

Det drejer sig ikke kun om, hvorvidt EU skal have en egen hær eller ej. Det drejer sig også om EU-støtte til våbenindustrien, eksport af EU-våben til diktaturstater, integrering af de nationale forsvarsenheder, oprustning, at milliarder af skattekroner kunne være brugt bedre, og om Danmark skal give militær magt til EU.

Det danske forsvarsforbehold

Danmark har en forsvarsundtagelse eller et forsvarsforbehold i EU. Forbeholdet betyder, at Danmark har takket nej til at være en del af EU’s militære projekt. Det er kun det danske folk, der kan ændre på den beslutning. Det er vi glade for i Folkebevægelsen mod EU.

Desværre har et flertal i Folketinget indlemmet Danmark i EU’s forsvarsfond. En fond, der sender penge videre til våbenvirksomheder, som sælger våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. EU er således med til at skabe ufred i verden. I perioden 2021-2027 betaler Danmark 1,9 milliarder kroner til EU’s forsvarsfond.
Læs mere her…

Folkebevægelsen mod EU kræver respekt for forsvarsforbeholdet, og vi opfordrer Danmarks regering til at gøre mere for at støtte FN’s arbejde for en fredeligere verden.

VIDSTE DU AT:

 • Den sydafrikanske ærkebiskop Desmund Tutu og to andre modtagere af Nobels fredspris Maired Maguire og Adolfo Perez Esquivel protesterede, da EU fik Nobels fredspris i 2012? I et åbent brev argumenterede de for, at EU støtter sikkerhed baseret på militær magt i stedet for at kæmpe for en alternativ tilgang, der er mere fredelig.
 • EU’s Lissabontraktat forpligter medlemslandene til gradvist at øge den militære kapacitet? Forpligtelsen gjaldt tidligere ikke for Danmark på grund af forsvarsforbeholdet.
 • EU’s våbenindustri har stor magt i EU og påvirkede udviklingen af EU’s forsvarsfond?
 • EU ødelagde fredsprocessen i Sri Lanka i 2006?
 • Frankrigs præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel arbejder for, at der etableres en EU-hær og en fælles militær kultur i EU?

Danmark og Norden kan gøre mere for freden gennem FN

Forskellige EU-tilhængere siger af og til, at Danmark svigter det internationale fredsarbejde, fordi vi ikke har givet EU magt på forsvarsområdet. Dette er en påstand, som vi i Folkebevægelsen mod EU afviser.

Forsvarsforbeholdet forhindrer ikke, at Danmark gør mere for at støtte FN’s fredsarbejde. Vi kan og bør gøre mere for at bakke op om FN’s fredsoperationer. Derudover kan vi se, at Norge har bedre muligheder for at være fredsmægler netop fordi nordmændene har takket nej til EU og fordi Norge ikke følger EU’s terrorliste.

Hvis Danmark trådte ud af EU, ville vi kunne gøre mere for freden og vi kunne stå sammen med Norge i fredsmæglingsarbejdet.

VIDSTE DU AT:

 • Norge har været fredsmægler i en lang række konflikter?
  Læs mere her…
 • De nordiske lande spillede en særlig rolle i kampen mod apartheid i Sydafrika, mens stormagterne var fodslæbende?
  Læs mere her…

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os på fb@folkebevaegelsen.dk. Vi kommer gerne til din forening, institution, klub osv. Vi kan også mødes online og du kan se mere om os her på hjemmesiden eller på sociale medier.

Folkebevægelsen mod EU

Instagram

@folkebevaegelsen_mod_eu

Susanna Dyre-Greensite

Instagram

@sannadyre

Back To Top