fbpx Skip to content

Spil: EU & Verdensmålene

2030 kommer tættere og tættere på, men hvordan står det egentlig til med at nå verdensmålene i EU? 

EU & Verdensmålene er et læringsspil udviklet til aldersgruppen 13 til 18 år, men alle kan være med og man kan både spille det i hold eller som enkelte spillere.

Man starter med at printe de tre sider og klippe langs de stiplede linjer. Derefter skal man spille vendespil med de 34 brikker, og man danner de 17 par ved at matche nummeret på kortet med beskrivelsen af verdensmålet. Farverne hjælper med at få dannet de rigtige par, og målnummer står også på kortet med beskrivelsen. Når man har fundet et par, skal man svare rigtigt på spørgsmålskortet med målnummeret for at kunne beholde stikket. Der er svarmuligheder til hvert spørgsmål og det rigtige svar er markeret med sort skrift. Det er vigtigt at det ikke er dem, der skal svare, der læser spørgsmålet, så enten skal man have en quizmaster (ofte underviseren), ellers skal spilleren til højre læse højt. Svarer man forkert, får man nemlig ikke stikket og vendespils-brikkerne skal blive liggende med bagsiden opad.

Man kan “nøjes” med vendespillet eller med spørgsmålskortene, men man får mest ud af det, hvis man spiller hele spillet.

God fornøjelse!

 

EU & VERDENSMÅLENE

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Har du en idé, en kommentar eller andet på hjerte?

Skriv til os på
annselena@folkebevaegelsen.dk.

Spillet er lavet med støtte fra Folketingets Europa-Nævn

Introvideo med Sine og Ann-Selena

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Afskaf alle former for fattigdom i verden

Verdensmål 2: Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Link til information fra Corporate Europe Observatory (engelsk)

EU smider vacciner ud Artikel fra Politico.eu

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Sikre ar alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Verdensmål 11: Bæredygtig byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Verdensmål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 14: Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Verdensmål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af Jorden og tab af biodiversitet

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Back To Top