fbpx Skip to content
Verden er større end EU
Motortion Films, Shutterstock (1169280877)

Verden

En række eksempler viser, hvordan EU gang på gang sætter egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det sker når EU udnytter ressourcerne i det globale syd til eget behov, når EU indgår aftaler med diktaturstater, eller når EU støtter den europæiske våbenindustri.

Globalt udsyn og forpligtende samarbejde

I Folkebevægelsen mod EU, har vi globalt udsyn og går ind for forpligtende internationalt samarbejde og en fredelige og bæredygtig udvikling.

Vi mener, det er vigtigt, at vi kan handle med hinanden, og at mennesker kan bo, arbejde, studere og rejse frit, om det er til Frankrig, Canada, Japan, Brasilien eller Mozambique.

Kun syv procent af verdens befolkning

I Den Europæiske Union bor kun cirka syv procent af verdens befolkning. Verden er altså meget større end EU.

EU er ikke heller et samarbejde mellem ligeværdige og selvstændige lande, men en politisk union, der laver lovgivning og fælles regler, som begrænser eksempelvis Danmark i at gå foran og lave bedre regler og aftaler med andre lande.

En lukket klub

En lang række eksempler viser også, hvordan EU sætter egne økonomiske og storpolitiske interesser højest.

Det sker eksempelvis, når EU indgår handelsaftaler, laver fiskeriaftaler med diktaturstater, og når EU støtter medlemslandenes våbenindustri.

Vidste du at:

 • EU’s toldunion, udover at gøre varer fra lande uden for EU dyrere, også gør stor skade i blandt andet Indien og Afrika?
  Læs mere her…
 • EU bryder international lov og tillader overfiskeri ud for det besatte Vestsahara?
  Læs mere her…
 • EU aktivt støtter den europæiske våbenindustri, og at EU samlet set er verden største våbeneksportør?
  Læs mere her…
 • EU ikke hjælper klimaet, tværtimod?
  Læs mere her…

Danmark er med i meget andet end EU

Danmark er medlem af mange forpligtende internationale samarbejder, heriblandt:

Nordisk Råd
Tæt og forpligtende samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Island og Færøerne.
Læs mere her…

Europarådet
Arbejder for at fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa, og alle Europas 47 lande er med i samarbejdet.
Læs mere her…

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
Verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende lande fra Europa, Centralasien og Nordamerika.
Læs mere her…

Forenede Nationer (FN)
En international organisation med 193 medlemslande, der er rammen for mellemstatsligt samarbejde om opretholdelsen af fred og sikkerhed.
Læs mere her…

Verdenshandelsorganisation (WTO)
En mellemstatslig organisation, der regulerer international handel.
Læs mere her…

En anden vej – mulighedernes vej

Hvis Danmark melder sig ud af EU, ligesom Grønland (1982) og Storbritannien (2020) har gjort, kan vi styrke det nordiske samarbejde og igen blive en del af Den Europæiske Frihandelsaftale (EFTA).

Vidste du at:

 • De nordiske lande har indført et fælles arbejdsmarked, helt uden union?
  Læs mere her…
 • Vi i Norden har et fælles marked for energi?
  Læs mere her…
 • EU forhindrer Danmark, Sverige og Finland i at stå med om fredsmægling med Island og Norge?
  Læs mere her…
 • EFTA er EU’s næststørste handelspartner og har handelsaftaler med over 60 lande og territorier?
  Læs mere her…
 • EFTA laver bedre og mere retfærdige handelsaftaler end EU, og at landene i EFTA også kan lave egne handelsaftaler?
  Læs mere her…

Det mener vi

Det er på tide, at vi også tager ansvar. Verden har brug for et bedre Danmark, et bedre Norden og et bedre Europa.

Vi ønsker et globalt udsyn og et forpligtende internationalt samarbejde, hvor store politiske og økonomiske interesser ikke går foran menneskers behov, menneskerettigheder, fred og udvikling i hele verden.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os på fb@folkebevaegelsen.dk. Vi kommer gerne til din forening, institution, klub osv. Vi kan også mødes online og du kan se mere om os her på hjemmesiden eller på sociale medier.

Folkebevægelsen mod EU

Instagram

@folkebevaegelsen_mod_eu

Susanna Dyre-Greensite

Instagram

@sannadyre

Back To Top