fbpx Skip to content

Vær med til at udvikle tænketanken!

Folkebevægelsen mod EU besluttede på seneste landsmøde, at bevægelsen fremover også skal agere som aktiv tænketank. Vi skal bidrage med konsekvente, kvalificerede og kritiske vinkler til den danske EU-debat. Til det formål har bevægelsens ledelse har nedsat fem forskellige arbejdsgrupper om politiske emner, bevægelsen skal arbejde med i løbet af 2024.

Hovedformålet med at etablere tænketanken er at arbejde mere målrettet med opbygning og formidling af viden. Den vil være en integreret del af Folkebevægelsen og skal medvirke til at gøre bevægelsen mere vedkommende for både modstandere af EU og den del af befolkningen, der er kritiske.

Tænketanken skal indsamle, bearbejde og formidle viden om EU´s politik og praksis på en række udvalgte områder. Den indsamlede viden formidles i form af rapporter og gennem artikler på hjemmesiden. Videnformidlingen skal ske i samarbejde med og gennem Folkebevægelsens lokale komiteer.

Landsledelsen i Folkebevægelsen har nedsat fem forskellige arbejdsgrupper om de emner, som bevægelsen skal arbejde med i 2024.

Tænketanken og arbejdsgrupperne er for de medlemmer og venner af Folkebevægelsen, der gerne vil gå i dybden med konkrete EU-politiske emner. Udover selv at blive klogere er man også med til at udvikle Folkebevægelsens politik på området.

De enkelte undergrupper er i høj grad selvorganiserede. Den enkelte gruppe beslutter selv, hvornår og hvordan den mødes – virtuelt eller fysisk. Gruppen afgør også selv, hvordan den konkret vil arbejde fagligt med sit emne. En gruppe kan beslutte at inddrage personer ude fra med relevant viden via møder eller seminarer. Det behøver ikke at være EU-modstandere, der inviteres, men nogle med en specialviden inden for det enkelte område.

Vi har brug for dig!

Har du en særlig viden om eller interesse i et af emnerne, og vil du hjælpe med at udvikle Folkebevægelsens politik på det område, vil vi meget gerne høre fra dig! Noter hvilken arbejdsgruppe, du er interesseret i, og så bliver du inviteret, når gruppen skal mødes første gang. Ved at give din mail har du blot tilkendegivet interesse – du afgør selv, hvor meget tid du eventuelt vil lægge i gruppen. Arbejdsgrupperne er som udgangspunkt åbne – man behøver ikke at være medlem i Folkebevægelsen mod EU for at deltage.

Tryk på et emne og tilmeld dig

Vil du høre mere eller være med i en af grupperne? Tryk på emnet herunder og skriv din mail! Du hører fra os, når vi indkalder til første møde.

Der er EU-lovgivning på vej om nye GMO'er, som får store konsekvenser for miljø, klima og folkesundhed. Hvad skal Folkebevægelsen mod EU mene? Vil du høre mere eller være med i arbejdsgruppen? Skriv din mail herunder.

Ansvarlig for arbejdsgruppen: Jean Thierry jean@fremtidsmaskinen.dk

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *

Hvordan påvirker EU's finanspolitik dansk velfærd? Vil du høre mere eller være med i arbejdsgruppen? Skriv din mail herunder.

Ansvarlig for arbejdsgruppen: Kim Bilfeldt kimw@bilfeldt.dk

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *

Hvad har EU med arbejdsmarkedskriminalitet og social dumping at gøre? Hvordan kan vi styrke den danske model?

Ansvarlig for arbejdsgruppen: Kim Bilfeldt kimw@bilfeldt.dk

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *

Militærunionen er i hastig udvikling. Skaber det fred i verden? Vil du høre mere eller være med i arbejdsgruppen? Skriv din mail herunder.

Ansvarlig for arbejdsgruppen: Svend Erik Christensen agerhonevej15@gmail.com

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *

En historisk EU-positiv regering står i står i spidsen for en ny Europapolitik forud for Danmarks formandskab i EU. Hvordan ændres Danmarks forhold til EU sig i disse år?

Ansvarlig for arbejdsgruppen: Niels Eriksen niels@folkebevaegelsen.dk

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *
Back To Top