fbpx Skip to content

Budgetloven

Budgetloven har ansvar for nedskæringerne i kommuner og regioner

Her i 2024 ser vi store nedskæringer på busser, sygehuse og i kommunerne. Det går ud over patienter, ældre, børn og de ansatte.

De kommunale og regionale nedskæringer skyldes folketingets snævre ramme for de lokale budgetter. Det er dikteret af Budgetloven og EU’s Finanspagt, som er en opstramning af EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Nedskæringerne sker, selvom der er masser med penge i samfundet.

De snævre økonomiske rammer, som budgetloven sætter, fører til systematisk udhuling af kommuner og regioners selvstændighed og økonomi, og forringer de ansattes arbejdsvilkår.

Fagforeninger, brugerorganisationer og kommuner har længe været utilfreds med budgetloven. I september 2023 blev statsminister Mette Frederiksen og andre topministre konfronteret direkte med vreden fra hundredvis af fagligt aktive fra FOA, sygeplejersker og 3F’ere i Aalborg. Skilte og bannere med budskabet ”Skrot budgetloven” og afstandtagen til EU’s finanspagt blev gengivet i flere medier.

Hvis vi skal løse vores velfærdskrise, så kan det ikke ske uden afskaffelse af Budgetloven og udtræden af Finanspagten.

Vil du vide mere og være en del af arbejdet?

Stil spørgsmål til abejdsgruppeansvarlig Kim W. Bilfeldt kimw@folkebevaegelsen.dk

Meld dig ind i arbejdsgruppen her:

* Dette felt er påkrævet
Jeg har læst og accepteret... *

Seneste nyt om budgetloven

Lissabontraktatens artikel 121 etablerer medlemslandenes økonomi som et EU-anliggende og artikel 126 sætter regler for offentligt underskud samt sanktioner. Du kan læse mere om de to artikler i Lissabontraktaten her:

Lissabontraktaten

GIV ET BIDRAG

Back To Top