fbpx Skip to content

Datatilsynet: Betænkeligt at give Europol direkte adgang til informationssystemer

I forslaget til en ny Europolaftale skal Europol have direkte adgang til landenes informationssystemer. Det vil ifølge Datatilsynet bryde med Persondataloven, som betyder, at Datatilsynet skal godkende videregivelser af informationer, skriver Arbejderen.

Datatilsynet vil jf. persondataloven fortsat være den dataansvarlige myndighed, men mister altså kontrollen med udleveringen af oplysningerne.

Det er samtidig ikke nemt at skabe overblik over præcis hvilke registre Europol i fremtiden vil kunne få adgang til.

Det har således ikke været muligt for Arbejderen at få svar fra Europol om, hvilke registre vil falder ind under definitionen af ’nationale informationssystemer’.

Flere problemer i sigte

Det er ikke kun Datatilsynet, der udtrykker betænkeligheder omkring en ny reform af Europol.

I forhandlingerne om en aftale har den demokratiske kontrol været et stridspunkt. Det har været et krav fra EU-parlamentet, at der med en øget magt til Europol må følge større muligheder for kontrol.

”EU-parlamentet har lagt sig fladt ned for Rådets ønsker. Man har styrket Europol, uden samtidig at sikre, at der er en myndighed, der holder øje med at Europol ikke overskrider sine beføjelser, ” siger Rina Ronja Kari.

Foruden en mangel på demokratisk kontrol er hun bekymret over de nye samarbejdsmuligheder med tredjeparter:

”Der åbnes op for, at Europol kan udveksle oplysninger om borgere med private virksomheder. Det er jeg meget bekymret for,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top