fbpx Skip to content

Regeringen bør følge EU-Parlamentet i GMO-lovgivningen

Genetisk modificerede afgrøder kan måske snart forbydes i EU’s medlemslande.

I hvert fald hvis det står til Europa-Parlamentet, der i denne uge stemte for at indføre stærkere juridiske rettigheder i lovgivningen, således at de nationale regeringer kan indføre et reelt forbud mod dyrkning af GM-afgrøder i hjemlandene.

Samtidig stemte Parlamentets Miljøudvalg imod, at biotekvirksomheder – som tjener penge på dyrkningen af GM-afgrøder – får afgørende indflydelse på beslutningsprocessen i medlemslandene om, hvorvidt GMO skal forbydes eller ej.

Alt i alt har Europa-Parlamentet vist vejen mod en sundere europæisk miljøpolitik og et mere bæredygtigt europæisk landbrug. Derfor er det Folkebevægelsen mod EU’s ønske, at den danske regering med miljøminister Kirsten Brosbøl i spidsen melder klart ud, at man bakker op om Parlamentets ønsker på GMO-området.

Europa-Parlamentets afstemning er nemlig kun et skridt på vejen mod en reel mulighed for forbud mod GM-afgrøder i EU’s medlemslande. I dag fredag mødes Rådet nemlig for at finde frem til en fælles holdning på spørgsmålet. Derefter er det Kommissionens tur.

– Det er derfor af afgørende betydning, at den danske regering melder sig klart og tydeligt på banen og går forrest i kampen for miljøet og et bæredygtigt landbrug, siger Rina Ronja Kari MEP.

En endelig afstemning om GMO-lovgivningen ventes i januar 2015.

Yderligere information
Rina Ronja Kari MEP: 0045 2670 1816

Back To Top