fbpx skip to Main Content

Klimaet og EU

KLIMATOPMØDE – 7.-18. december 2009 er København vært for den 15. internationale klimakonference (COP15), der efter planen skal vedtage aftaler af vital betydning for vores fælles fremtid.

GLOBALT ANSVAR – FN og en lang række af klodens klimaforskere og -eksperter vurderer, at klimaet vil ændre sig på grund af især udslip af drivhusgasser (CO2). De mener, det vil medføre global opvarmning, smeltede ismasser, højere vandstande og mere voldsomme vejrfænomener.
I et forsøg på at begrænse klimaforandringerne og skaderne har FN bl.a. opfordret til 40 pct. reduktion af CO2-udslippet inden 2020. Det kræver bl.a. at bedre stillede dele af verden giver tilstrækkelig klimabistand til de fattige lande.

EU SVIGTER – EUs klimapakke og -politik har desværre vist at være mangelfuld, utilstrækkelig og dårlig på mange områder – ikke mindst med hensyn til beslutninger angående reduktion af CO2-udslip i EU og med hensyn til klimabistand til de fattige lande. EU får efter alt at dømme et hovedansvar for en eventuel fiasko for forhandlingerne på det internationale klimatopmøde i København.

Artikler og oplysninger

Artikler og kommentarer i Folk i Bevægelse
No deal
- Artikel i Folk i Bevægelse 7 – 2009
Klima-aftale uden EU-kritik?
- Artikel i Folk i Bevægelse 7 – 2009
EUs klimapakke – indholdet og kritikken
- Artikel i Folk i Bevægelse 1 – 2009
EU svigter klimaet
- Replik i Folk i Bevægelse 1 – 2009 af Niels I. Meyer

Blogindlæg, debatindlæg og lignende
Brug for en plan N for klimaet
- debatindlæg i Jyllands-Posten 4. juli 2009 af talsperson Ditte Staun
På vagt for klimaet
- blogindlæg 9. marts 2009 af talsperson Rina Ronja Kari
Da mørket sænkede sig over EU-parlamentet
- MEP Søren Søndergaards blog 2. februar 2009

Udgivelser om klima og miljø

EUs klimapakke:
For lidt og for dårlig

Fire siders uddelingsavis udgivet af Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL i december 2009. Læs den i PDF-format – klik på PDF-ikonet til højre! Gratis!

Miljøet og EU
13 påstande og svar om EUs indflydelse på miljøet, naturen og sundheden. 32 siders pixibog udgivet af Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL i 2006. Læs den i PDF-format – klik her! Gratis!

Film om EU og klimaet

Greenpeace: Hundreds of activists demand EU “Bail out the planet”
Marts 2009: Mere end 300 aktivister fra 20 forskellige lande anholdt i Bruxelles for at gribe ind og kræve en finansiel forpligtelse til at bekæmpe klimaændringerne…
http://www.youtube.com/watch?v=0RVp8Q6H9e0

Friends of Earth: Act now!
December 2008: Friends of the Earth grupper i hele Europa forenet i en opfordring til regeringerne til at forpligte sig til at reducere emission.
http://www.youtube.com/watch?v=T7mETr1SqXk

Back To Top