fbpx Skip to content

Landsmøde 2016

Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde i weekenden 12. – 13. marts 2016 på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe.

 

Foto: Alexander Zethner
Foto: Alexander Zethner

På siden her kan du finde nyheder fra landsmødet, materialer og pressekontakt.
Landsmødet åbner lørdag klokken 13.00. Vel mødt!

Konferencen om alternativer foregår i Københavns omegn og har et program fyldt med spændende oplæg og workshops. Du kan læse mere om programmet herunder.

EU er fortid – vi skaber fremtiden!

Dagsorden til landsmødet

Udkast til dagsorden for Landsmødet 12. – 13. marts 2016 i Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Du kan hente dagsordenen i PDF-format her:

PDF - 65 kb


Lørdag den 12. marts:

11.30:  Ankomst og indskrivning


13.00:  Musik/markering af nej, Åbning (med den af LL vedtagne udtalelse), velkomst og konstituering

13.45:  Fremlæggelse af parlamentsberetning, politisk beretning og organisatorisk
beretning herunder evaluering af folkeafstemning, samt beretninger fra udvalgene. Diskussion og afstemning.

16.30:  Pause

16.45:  Fremlæggelse af årsplan. Diskussion.

:  Fremlæggelse af udtalelse. Diskussion.

:  Rapport fra ’Hvor skal vi hen?’-gruppen. Diskussion

19.00:  Sidste tidspunkt for aflevering af ændringsforslag til årsplan.

19.00:  Festmiddag, inkl international-træskopris

OBS! Alle LL-kandidater bliver præsenteret med opslag på væggen og ligesom sidst nævnes det i starten at man skal gå til kandidaterne og snakke.

Søndag den 13. marts:

9.00:  Morgensang

9.15:  Afstemning om årsplan

Afstemning om ’Hvor skal vi hen?’

9.30:  Valg af ny Landsledelse

:  Dansk træskopris
oplæg om TTIP

11.00:  Indkomne forslag og udtalelse. (evt pause først)

:  Regnskab og budget + valg af intern og ekstern revisor

12.30:  Præsentation af Landsledelsen

12.45:   Afslutning og tak for i år!

Frokost og oprydning

13.30-15.00: Møde i den nyvalgte Landsledelse

Materialer

Indkomne forslag

Her kan du hente listen med indkomne forslag


Kandidater til Landsledelsen 16

Her kan du hente en liste over kandidater til landsledelsen 2016


Politisk beretning

Her kan du hente Folkebevægelsen mod EU’s politiske beretning


Organisatorisk beretning

Her kan du hente Folkebevægelsens organisatoriske beretning


Årsplan for Folkebevægelsen mod EU

Her kan du hente den endelige årsplan for Folkebevægelsen mod EU


Rapport fra ”Hvor skal vi hen?”-gruppen

Her kan du hente og læse rapporten fra “Hvor skal vi hen”-gruppen, der blev nedsat af Landsledelsen i sommeren 2014. Gruppen skulle udvikle idéer til, hvordan bevægelsen skulle komme videre efter valget, som skulle behandles på landsmødet i 2015. Dette udvalg fik det meget åbne navn ”Hvor skal vi hen?”-gruppen og bestod af både gamle og nye medlemmer.

Landsmødet vedtog en handlingsplan ud fra “Hvor skal vi hen”-gruppens undersøgelse. Du kan hente den her:

Hvor skal vi hen? – Handlingsplan på baggrund af rapport

Herunder kan du hente den rapport + læsevejledning som “Hvor skal vi hen”-gruppen, sendte ud inden landsmødet.

Hvor skal vi hen? – Rapport/ Regnskab 2004

Læsevejledning tiL papirer fra ”Hvor skaL vi Hen?”-gruppen Landsmøde 2016


Årsregnskab

Her kan du hente årsregnskabet fra 2014, som under det ordinære landsmøde i 2016 var det nyeste


Tidsfrister

Fredag den 26. februar:

  •  Forslag til kandidater til landsledelsen
  • Indkomne forslag
  • Ændringsforslag til vedtægter

Torsdag den 3. marts:
Frist for tilmelding af delegerede og gæster

Antal delegerede:
Alle komiteer har ret til at sende 5 delegerede til landsmødet. For hver yderligere 50 betalende medlemmer udover 100 har komiteerne ret til yderligere 1 delegeret. Tilsluttede organisationer har ret til 2 delegerede. Gæster – uden stemmeret – er meget velkomne, men til samme pris som delegerede – altså 350 kr. landsmødegebyr, som primært går til rejseudligning. Alle får tilbudt rejserefusion. Hertil kommer betaling for måltider.

 

Presseinformation

Pressekontakt

Rina Ronja Kari
MEP for Folkebevægelsen mod EU
(+45) 26 70 18 16
rina@folkebevaegelsen.dk

Freja Wedenborg
Pressechef
(+45) 24 26 06 69
presse@folkebevaegelsen.dk

Tidsplan

Landsmødet åbner lørdag klokken 13. Pressen er velkommen til under hele programmet, og vi hjælper gerne med kontakter, interviews og fotos. Download fuld tidsplan her:

PDF - 64.6 kb
DagsordenLM16

 

Back To Top