fbpx Skip to content

EU-diktat mødt med generalstrejke

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Knap var 1. maj forbi før Grækenland kunne præsenterer en aftale med EU og IMF om lån i milliardklassen. Prisen skal betales af lønmodtagere og pensionister.
Aftalen indebærer, voldsomme nedskæringer i den offentlige sektor, en fastfrysning af lønningerne i tre år, som reelt sætter de frie forhandlinger på arbejdsmarkedet ud af kraft.
De 16 eurolande har sammen med EU-kommissionen og Den Internationale Valutafond IMF sagt ja til at låne Grækenland 110 milliarder euro over de næste tre år. Til gengæld skal Grækenland blandt andet skære i lønningerne og pensionerne, hæve momsen fra 21 til 23 procent, gøre det lettere at massefyre.
Ifølge PAME, den militante faglige organisation, ophæver Pasok-regeringen de kollektive overenskomster med diktatet om ingen lønstigninger i de næste tre år. Der kommer også dramatiske nedskæringer af sociale ydelser og understøttelse i tilfælde af arbejdsløshed.

Lønnen ned med 14 procent
Både privatansatte, offentlige ansatte og pensionister bliver ramt af en direkte lønnedgang på 14 procent, hvis regeringen kommer igennem med planene.
Et særligt løntillæg i forbindelse med højtider som påske og pinse, som svarer til 2 måneders løn, bliver skåret af både lønninger og pensioner.
Også de allerfattigste grækere kommer til at betale. En såkaldt solidaritets-bonus” til 2,5 mio. fattige grækere bliver udskudt, det sparer 400 mio. euro i 2010.
Nu hvor planen er blevet delvis kendt, kan det få opbakningen til generalstrejken onsdag til at vokse. Mandag var de offentligt ansatte i strejke, hvor bl.a. dele af de væbnede styrker og politistyrken deltog.
Generalstrejken kommer to dage før, at et minitopmøde mellem eurolandenes stats- og regeringsledere skal godkende lånepakken og de vedhæftede betingelser om nedskæringer.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Back To Top