fbpx Skip to content

EU’s nedskæringer rammer især kvinderne i det offentlige

Nedskæringerne i den offentlige sektor skyldes især, at den danske regering i 2012 tilsluttede sig EU’s finanspagt med følgende krav om stramme budgetlove og massive nedskæringer. FOA SOSU-formand Mari-Ann Petersen vil have et velfærdsløft, men fremhæver, at det kræver ”sammenhold, aktiviteter og politisk pres”.

Mari-Ann Petersen, formand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.
Mari-Ann Petersen, formand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Foto: FOA

”Den tidligere socialdemokratisk ledte regering valgte at tilslutte Danmark til EU’s Finanspagt, og det har medført, at den offentlige sektors handlefrihed og udvikling er underlagt stramme EU-regler,” forklarer Mari-Ann Petersen, der er formand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

“Finanspagten med budgetlovene regulerer økonomien i kommuner og regioner med meget stramme regler for de offentlige udgifter. Alt for få peger på sammenhængen mellem nedskæringer og Danmarks tilslutning til Finanspagten, men vi ser konsekvenserne hver dag,”

Ifølge Mari-Ann Petersen er konsekvenserne, at der med afsæt i budgetlovene er blevet nedlagt mere end 40.000 stillinger i den offentlige sektor de sidste fem år.

EU medfører at der skal løbes stærkere

Mari-Ann Petersen påpeger, at når der forhandles økonomiaftaler med kommuner og regioner, så styres de økonomiske rammer for velfærden i Danmark af tilslutningen til Finanspagten og de budgetlove, det har krævet. Hvis rammerne overskrides, falder der store bøder.

”Det har gjort besparelserne endnu større, fordi kommuner og regioner sparer ekstra mange milliarder, for at undgå at sprænge rammerne. Men hverken politikerne på Christiansborg eller de lokale politikere i kommuner og regioner har reduceret opgaverne i den offentlige sektor tilsvarende. Tværtimod lægges der et stadigt større pres på de offentligt ansatte for hele tiden at arbejde hurtigere og hurtigere. Det har nu fået sådant et omfang, at mange af vores medlemmer slides ned og bliver stressramte af at gå på arbejde,” forklarer formanden for FOA SOSU.

Kvinder rammes hårdest

Dertil plages de offentligt ansatte af frygt for fyringer. En undersøgelse fra FOA i 2015 viste, at en tredjedel af 1844 adspurgte FOA-medlemmer – hvoraf 88 procent er kvinder – frygtede for at miste deres job. Omkring 76 procent af de ca. 491.000 ansatte i kommunerne er også kvinder, og en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i august måned viste, at kommunale besparelser især har ramt kvinderne.

Især de ’menige’ ansatte bliver fyret, og det rammer kvinderne, da langt flere kvinder end mænd er fx pædagoger, skolelærere og sosu-hjælpere. Men ifølge Mari-Ann Petersen kommer der endnu flere fyringer.

”Den borgerlige regering forsøgte at stramme tommelskruerne yderligere med det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det lykkedes, at presse Omprioriteringsbidraget af bordet med omfattende og landsdækkende protester gennem Velfærdsalliancen.dk. Men regeringen fastholdt sin nedskæringspolitik. Derfor vil der også komme en ny runde af fyringer i både kommuner og regioner i takt med, at budgetterne for 2017 omsættes til konkret politik,” siger hun.

Stigende utilfredshed og faglig kamp

”FOA Social og Sundhedsafdelingen arbejder for, at ikke mindst fagbevægelsen ”“ både på det offentlige og private område ”“ går sammen for at skabe den nødvendige aktivitet for at stoppe nedskæringerne på velfærden som har alvorlige konsekvenser både for borgerne og i høj grad også for de offentligt ansatte,” forklarer Mari-Ann Petersen.

En Epinion-undersøgelse fra i år viser, at 66 procent af danskerne mener, at hjælpen og omsorgen på ældreområdet er blevet ringere de sidste fem år.

”Der er brug for et velfærdsløft, som kan sikre velfungerende institutioner til vores børn, en god folkeskole, en ældrepleje, der lever op til de voksende behov, og lige adgang til sundhed for alle danskere. Samtidig står vi med en daglig udfordring for at sikre gode og trygge løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer. Det kræver sammenhold, aktiviteter og politisk pres,” siger Mari-Ann Petersen.

_______________________________________________________________________

Dette interview blev først bragt i Folkebevægelsens Faglige Nyhedsbrev. Folkebevægelsens Faglige Nyhedsbrev udsendes fire gange årligt til fagligt aktive, tillidsfolk og arbejdspladser i hele landet.

>> Bestil gratis abonnement

Folkebevægelsens Faglige Nyhedsbrev udsendes fire gange årligt til fagligt aktive, tillidsfolk og arbejdspladser i hele landet. Bestil gratis abonnement ved at melde dig ind her eller ved at sende en mail til fb@folkebevaegelsen.dk

Du kan også bestille en stak til uddeling i fagforening eller på din arbejdsplads!

Back To Top