fbpx Skip to content

Europagt og økonomisk styringUdvalgte artikler og links om europagten, traktatændringen om den såkaldte stabilitetsmekanisme og de seks direktiver om økonomisk styringDen globale finanskrise har ramt euroland så hårdt især i de sydlige regioner, at masser af finanseksperter har stillet spørgsmålstegn ved euroens overlevelse. For at redde dette centrale, politiske prestigeprojekt for EU, har EU-Kommissionen, EU-præsidenten og Rådet gået i krig med især tre tiltag, som skal stramme kontrollen med den økonomiske politik i medlemslandene. De tre tiltag er en ændring af Lissabon-traktaten, den nye europagt (også kaldet europluspagten) og en pakke med seks direktiver om økonomisk styring.

Her er en lille oversigt over udvalgte artikler om de tre tiltag samt en række relevante links:

Artikler

Europagt, direktiver om økonomisk styring og traktatændring
FOLK I BEVÆGELSE 2 – 2011: EU-topmødet den 24.-25. marts vedtog tre tiltag, der alle peger i retning af samordning af EU-landenes økonomiske politikker. Samtidigt knæsættes princippet om konkurrenceevne, som den overordnede målsætning i EU, højt hævet over velfærd, arbejdstagerrettigheder og miljø

Europagten angriber løn og økonomisk selvbestemmelse
FOLK I BEVÆGELSE 2 – 2011: S og SF har sagt ja til ny europagt, der fremmer forringelser af løn, afskaffelse af efterløn og strider imod deres eget forslag til økonomisk politik

En bekymrende pagt
FOLK I BEVÆGELSE 2 – 2011: Mens det europæiske LO (EFS/ETUC) går imod den nye europagt, så har formanden for LO i Danmark Harald Børsting sagt god for den. Men forbundsformanden for de offentligt ansatte i FOA Dennis Kristensen er langt fra tryg ved pagten

Er EUs Lissabon-traktat gyldig?
FOLK I BEVÆGELSE 1 – 2011: Højesteretsafgørelse rejser tvivl om hvorvidt Danmarks ratificering var lovlig. – Så længe dét spørgsmål er uafklaret, må al dansk ratificering af nye traktatændringer sættes i bero, kræver MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU

Spørg befolkningen om EU skal have mere magt!
FOLK I BEVÆGELSE 6 – 2010: Folkebevægelsen kræver folkeafstemning om traktatændringer og fortsat overførsel magt til EU på det økonomiske område

Links

Europluspagten
– officiel dansk udgave

Beretning nr. 5 om Danmarks tilslutning til Konkurrenceevnepagten
– fem ja-partiers aftale om europagten

A new EU economic governance – a comprehensive Commission package of proposals
– Kommissionens forslag til seks direktive om økonomisk styring

Traktatændringen
– Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta

Europagt og økonomisk regeringsførelse
– temaside hos Fagbevægelsen mod Unionen

Europluspagt/konkurrenceevnepagt
– temaside hos Folketingets EU-Oplysning

Back To Top